משחק ילדים: "סמיר ויונתן על כוכב מאדים" במבט ביקורתי

ספר הילדים של דניאלה כרמי "סמיר ויונתן על כוכב מאדים" הוא מקרה בוחן מעניין ללמוד דרכו על החברה הציונית ועל ייצוגי הפלסטינים בה. מחד, כרמי מצנזרת ומפשטת דברים, מאידך היא מציגה יחס מורכב לשני הלאומים, אבל בחשבון אחרון היא מבטאת גישה של "כיבוש נאור"

אליצור גלוק
24/11/2022