בניגוד לדימוי הרווח, מערכת החינוך הערבית בישראל נותרה כושלת

רמתו של התלמיד הערבי נמוכה בממוצע בשלוש שנות לימוד מזו של היהודי, אחוז המצטיינים שואף לאפס ואחוז הנכשלים שערורייתי. בניגוד לשיח הערבי-ישראלי הנפוץ לאחרונה, המתבשם בהישגי החינוך של הקהילה הערבית, המציאות עגומה ביותר. האשמים: נתניהו ובנט

דימה דראושה
25/03/2020