"מתווה הגז" הבא: על חבלי הלידה הקשים של צינור האיסט מד

בעשורים האחרונים התגלו במזרח הים התיכון עתודות גז טבעי בשווי המוערך בכ־3% מהעתודות העולמיות. צינור האיסט מד אמור לחבר בינן לבין אירופה, אך כבר כמעט עשור שקשיים באשר למתווה המוצע מעכבים את הקמתו. איך משפיעים על המגעים משבר האקלים, הסכמי אברהם והמלחמה באוקראינה?

ליאל מגן
14/09/2022