הכפרים הבדואיים הבלתי־מוכרים: דה־קולוניזציה עכשיו

כ־100,000 תושבים גרים ב־37 כפרים בדואיים בלתי מוכרים ברחבי הנגב. השלכות המחיקה של כפרים אלו מן המפה הן רבות. התקשורת - ולפעמים גם האקדמיה - מיישרות קו עם טענות המדינה הקולוניאליסטיות על כך שתושבי הכפרים הלא־מוכרים הם ״פולשים לאדמות מדינה״. על המרחב לעבור דה־קולוניזציה לאלתר

סלימאן א־תיהי
17/07/2023