על המוזרויות הציוניות בנושא זכות השיבה

הקונצנזוס הציוני מקיר לקיר לא לדון כלל בזכות השיבה, הגחתו לאחרונה של רעיון החלת הריבונות, התביעה הבלתי הדדית לפיצוי על רכוש המזרחים שאבד במדינות ערב, והסברה שזכותה של ישראל היא אלוהית ועתיקה מאז ולתמיד. כך ישראל עושה צחוק מזכות השיבה

עבד אל־מג'יד סווילם
08/09/2022