תוכנית היום שאחרי: גרסת מפלגת "הציונות הדתית"

בניגוד לטענה לפיה לא קיימת תכנית ליום שאחרי המלחמה, מראה שרינה חן כי בחוגי סיעות "הציונות הדתית" ו"עוצמה יהודית" ותומכיהן עוברים מסרים המצביעים כי יעדה האמיתי של המלחמה הוא בניין בית המקדש השלישי. מסרים אלה נשענים על קריאה חתרנית במקורות, על אירועים פוליטיים בהיסטוריה של מדינת ישראל, ועל כתביו של מורם ורבם - הרב מאיר כהנא

שרינה חן
26/06/2024