הארכיון הפלסטיני: המלחמה על הזיכרון

כיצד הופך הזיכרון מנחלתו של הפרט לנחלתה של הקבוצה? לפלסטינים, במשך זמן רב, לא היו מוסדות של ממש כדי שיתעדו, יחקרו ויכתבו את ההיסטוריה שלהם. לכן, חלק גדול ממנה נותר גנוז בסיפורים שבעל־פה. מאמר שהתפרסם לאחרונה סוקר שורה של יומנים וספרי זיכרונות של פלסטינים ושל פלסטיניות ומחקרים המבוססים עליהם, המבססים גוף זיכרון חדש ואגב חדש – סיפור לאומי יציב וברור. מסה

אליצור גלוק
08/08/2022