כתבי הפופוליסט: דמוקרטיה, סולידאריות וזהות פוליטית בעולם הערבי

הפופוליזם הערבי העכשווי שונה מזה המערבי, למשל בהכללתו מסרים של סולידריות פאן־ערבית. אולם, האם הסולידריות הזאת היא חלק מהפתרון או חלק מהבעיה? וכיצד באופן כללי יש לבאר את דמותו הייחודית של הפופוליזם הערבי? מסה

איתי מלאך