התקשורת בישראל ונרמול מבצע "שומר הקואליציה"

על אף שהתקשורת הוכיחה בחודשים האחרונים שהיא יודעת, במידה מסוימת, כן לשמש "כלב שמירה" של האינטרסים של האזרח אל מול עריצות הממשלה בהקשר של הניסיון של ממשלת נתניהו לכונן הפיכה משטרית, כאשר זה מגיע למלחמה, ערוצי הטלוויזיה מעדיפים לשמש במה לדף המסרים הממשלתיים והצבאיים

אלי פרידמן
24/05/2023