על אסלאם מתון, קריאה פרשנית בקוראן, גבולות הסובלנות ולהט"ב

ד"ר יאסר קאדי הוא דרשן בכיר שנמנה עם המחנה המתון באסלאם, זה הדורש לשלב ערכים מערביים. לאחרונה הוא הציג באופן ביקורתי ספרון שנקרא "אני מוסלמי והמגדר שלי אינו מתאים לי", וכשהתכונן לתת הרצאה בכנס אקדמי באירופה, לחצים שהפעילה קהילת הלהט"ב הובילו לביטולה. מה אפשר ללמוד מהקונפליקט על עצם אפשרותו של אסלאם מתון בחברה ליברלית?

אלעד בן דוד