על אודות הנורמליזציה, החירות והדמוקרטיה

כל המנהיגים הפלסטינים, ללא יוצא מהכלל, בחרו שלא להעלות את הדמוקרטיה על ראש שמחתם. בחירה זאת החלישה את הקשר בין החירות והדמוקרטיה לבין הסוגיה הפלסטינית, ואף רוקנו אותה מתוכן עד שהפכה לנשמה חסרת גוף – וטבען של אלו הוא שעם הזמן אנשים נוטים להטיל ספק בעצם קיומן

חאזם סאריה