צום קל? רמדאן במדינות ערב בצל משברים כלכליים

על חגיגות הרמדאן העיבו השנה במקומות רבים משברים כלכליים משמעותיים שנוגעים כולם לאינפלציה. עליות המחירים השפיעו, כמובן, בראש ובראשונה על החלשים ביותר, ובמקרים אחדים מדינות אכן נחלצו לטובת האזרחים. אבל במרבית המקרים הן לא יכלו לסייע, או כלל לא רצו

אליצור גלוק
01/06/2023