הפוליטיקה המלזית: האם היא עולה על נתיב של רפורמה?

מלזיה מוגדרת לא־פעם כ"דמוקרטיה־למחצה" או כ"דמוקרטיה פגומה" והטיעונים לכך רבים. בשנים האחרונות, דווקא בתוך מערכת פוליטית הפכפכה, ניתן להבחין במספר סממנים המעידים על שינוי. תוצאות הבחירות בשנה הבאה עשויות להציע תובנות מעניינות להבנת כיוון ההתפתחויות ודמותה של מלזיה

גיורא אלירז
27/10/2022