אימת השיבה לסוריה של אסד

ממשלת לבנון טוענת כי שיבת הפליטים הסורים שבשטחה למולדת היא "בטוחה", הפליטים עצמם חשים פחד מצמית מכך, ובמערב מתקשים לגבש עמדה. את המחיר משלמים עשרות אלפים שגורשו

דורין ליזר
29/11/2022