שחיקת הכבשים: מציאות החיים הקשה של רועי הצאן בגדה המערבית

כ־30 אלף רועי צאן פלסטינים החיים בשטחי C, ניצבים בפני בעיה הולכת ומחריפה: מדיניותה של ישראל בשטחים האלה מצמצמת את שטחי המרעה שלהם, מה שמייקר מאוד את עלויותיהם. לכך מתווספות תקיפות אקראיות של כנופיות מתנחלים וכל זאת במטרה ברורה לשבור את רוחם

און דהן
09/09/2022