הנוכחות הרוסית בארץ הקודש – בין רוח לפוליטיקה

מדוע ארץ ישראל מצאה את דרכה מספרות הצליינות הרוסית גם אל לב הקנון הספרותי הרוסי? כשארץ הקודש איננה רק יעד לצליינות או מוקד עניין במזרח אלא סמל משמעותי לכל עולם הרוח, אין תמה שהיא מקבלת מעמד גם בהקשרים שונים ומגוונים

איתי מלאך
29/03/2023