תחת לחץ: התנועות האסלאמיות ממציאות את עצמן מחדש

תנועות האסלאם הפוליטי טרם התאוששו מהתבוסות שניחתו עליהן בעקבות האביב הערבי. מרחב הפעולה שלהן צר מאוד כיום ברחבי העולם הערבי כולו: תמורות עומק במדיניות של טורקיה דוחקות אותן לזרועות קטר, שמצדה גם מסתייגת מהן. אנה ילכו?

עורייב א־רנתאווי
23/02/2023