חוזי העסקה שנועדו לנצל בוגרי אוניברסיטאות טריים ברשות הפלסטינית

מצבם של עשרות אלפי בוגרי האוניברסיטאות והמוסדות האקדמיים ברשות הפלסטינית בשוק התעסוקה עגום מדי ולכ-80% מהם לא נמצאות משרות. כתוצאה מכך משגשגת שיטת הניצול של חוזים זמניים או חלקיים שפוגעים בזכויות הבסיסיות ביותר

און דהן
25/04/2023