Below are share buttons

האמנם נסוגה איראן מסוריה?

עם תחילת המעורבות הצבאית של איראן בסוריה נשמעו בישראל ובמערב הערכות מאיימות מופרזות. גם צפירת ההרגעה הנשמעת עתה לנוכח הכשלון האיראני היא מוגזמת: המערכה הקרקעית בסוריה היא קשה, מתמשכת ודינאמית מאוד, ואת תוצאותיה מוקדם להעריך

בימים האחרונים דווח בכמה אמצעי תקשורת במערב ובישראל כי משמרות המהפכה האיראנים החלו להסיג את כוחותיהם מסוריה בעקבות האבדות הכבדות שספגו מאז תחילת המתקפה הקרקעית הסורית בראשית אוקטובר. מאז נהרגו בסוריה קרוב ל-100 לוחמים איראנים, בהם גם כמה עשרות קצינים.

לא ברור האם אכן הפחיתה איראן את מספר לוחמיה בסוריה או שמא מדובר בתחלופת כוחות שגרתית, אך נראה כי הדיווחים בנוגע לנסיגה האיראנית משקפים לכל הפחות הפרזה ביחס להיקפה. בדיווחים צוין כי מספר הלוחמים האיראנים פחת מסדר גודל של כ-7,000 לוחמים לפחות מאלף לוחמים. עם זאת, על-פי רוב ההערכות, במקביל לתחילת המתקפה הקרקעית הסורית ולפעילות האווירית הרוסית שיגרה איראן בין 1,500 ל-2,000 לוחמים לסוריה. מספר זה אינו כולל את כוחות חזבאללה וכן את השיעים הזרים מעיראק, מאפגניסטאן ומפקיסטאן, שגויסו על-ידי משמרות המהפכה למערכה לצד המשטר הסורי. לפיכך, גם אם מספר הלוחמים האיראנים אכן פחת בשבועות האחרונים, הרי שמדובר בירידה קטנה באופן משמעותי מזו שעליה דווח בתקשורת המערבית.

הדיווחים בנוגע לצמצום משמעותי בנוכחות האיראנית בסוריה מוטלים בספק גם לנוכח שלוש התפתחויות נוספות עליהן דווח בימים האחרונים: עליה דרמטית במספר ההרוגים האיראנים בשבועיים האחרונים, דיווחים שמהימנותם אינה ברורה בנוגע לכוונתה של איראן לשלב את חיל האוויר שלה במערכה האווירית בשמי סוריה ומינויו של תא"ל ע'ולאם-חוסיין ע'ירפרואר כמפקד "מטה האימאם חוסיין" במקומו של חוסיין המדאני, היועץ הצבאי האיראני הבכיר בסוריה, שנהרג בראשית אוקטובר ליד העיר חלב. המטה, שאחראי לפי מספר דיווחים על תיאום הלחימה האיראנית בסוריה, מופקד על פעילותם של "גדודי האימאם חוסיין", יחידות לוחמות איכותיות של זרוע הבסיג' של משמרות המהפכה המעורבות באופן פעיל בלחימה בסוריה.

האמנם נסוגה איראן מסוריה?

מפקד כוח קדס של משמרות המהפכה, קאסם סולימאני, בחדר מבצעים בדרום חלב (טוויטר)

למעלה מחודשיים לאחר העמקת הנוכחות הקרקעית בסוריה ניתן לקבוע כי המערכה המתנהלת בסוריה אינה נחשבת לסיפור הצלחה איראני. לא זו בלבד שמספר ההרוגים האיראנים גדול מאוד, אלא שחרף התקדמות טריטוריאלית מסוימת, שהושגה על-ידי הכוחות הנלחמים לצד המשטר הסורי, הם אינם מצליחים להשיג הכרעה מול המורדים.

מוקדם, עם זאת, להעריך כי ההתפתחויות בסוריה מעידות על "כישלון דרמטי" איראני ועל החלטה איראנית לפנות את כוחותיה מסוריה. בשבועות האחרונים שבו בכירים איראנים והדגישו את מחויבותם למשטר אסד. עלי-אכבר ולאיתי, יועצו הבכיר של המנהיג העליון, עלי ח'אמנהאי, הצהיר לאחרונה כי הותרת בשאר אסד כנשיא סוריה היא בבחינת "קו אדום" מבחינת איראן. סביר להניח כי אם אכן היה צמצום בהיקף הכוחות האיראנים הלוחמים בסוריה, הוא נובע מהיערכות מחודשת של הכוחות ולא כתוצאה משינוי אסטרטגי במדיניות איראן.

עם תחילת התגבור האיראני המשמעותי בסוריה בחודש אוקטובר נשמעו בישראל הערכות מאיימות בנוגע למספר הלוחמים האיראנים שנשלחו לסוריה ולעוצמת האיום שנשקף מצד משמרות המהפכה בגבולה הצפוני של ישראל. חלק מהערכות אלה הפריזו במספר הלוחמים שנשלחו לחזית הסורית ונטו להתעלם ממגבלות כוחה של איראן, אשר הומחשו היטב בכשלונות שנחלו איראן וסוכני השפעתה בעיראק ובתימן בשנה האחרונה. נדמה כי הרצון לייצר כותרות פועל עתה בכיוון ההפוך, כאשר התקשורת מזדרזת לדווח על כשלונות איראנים דרמטיים ועל "התקפלות" איראנית מהזירה. הן עוצמותיה הן כשלונותיה של איראן ראויות להערכות זהירות יותר. הדיווחים על תגבור הכוחות האיראנים בסוריה לא סיפקו סיבה מוצדקת להיסטריה, אך גם הדיווחים על נסיגות טקטיות איראניות אינם מהווים סיבה למסיבה. המערכה הקרקעית בסוריה היא קשה, מתמשכת ודינאמית מאוד, ואת תוצאותיה מוקדם להעריך.

בימים האחרונים דווח בכמה אמצעי תקשורת במערב ובישראל כי משמרות המהפכה האיראנים החלו להסיג את כוחותיהם מסוריה בעקבות האבדות הכבדות שספגו מאז תחילת המתקפה הקרקעית הסורית בראשית אוקטובר. מאז נהרגו בסוריה קרוב ל-100 לוחמים איראנים, בהם גם כמה עשרות קצינים.

לא ברור האם אכן הפחיתה איראן את מספר לוחמיה בסוריה או שמא מדובר בתחלופת כוחות שגרתית, אך נראה כי הדיווחים בנוגע לנסיגה האיראנית משקפים לכל הפחות הפרזה ביחס להיקפה. בדיווחים צוין כי מספר הלוחמים האיראנים פחת מסדר גודל של כ-7,000 לוחמים לפחות מאלף לוחמים. עם זאת, על-פי רוב ההערכות, במקביל לתחילת המתקפה הקרקעית הסורית ולפעילות האווירית הרוסית שיגרה איראן בין 1,500 ל-2,000 לוחמים לסוריה. מספר זה אינו כולל את כוחות חזבאללה וכן את השיעים הזרים מעיראק, מאפגניסטאן ומפקיסטאן, שגויסו על-ידי משמרות המהפכה למערכה לצד המשטר הסורי. לפיכך, גם אם מספר הלוחמים האיראנים אכן פחת בשבועות האחרונים, הרי שמדובר בירידה קטנה באופן משמעותי מזו שעליה דווח בתקשורת המערבית.

הדיווחים בנוגע לצמצום משמעותי בנוכחות האיראנית בסוריה מוטלים בספק גם לנוכח שלוש התפתחויות נוספות עליהן דווח בימים האחרונים: עליה דרמטית במספר ההרוגים האיראנים בשבועיים האחרונים, דיווחים שמהימנותם אינה ברורה בנוגע לכוונתה של איראן לשלב את חיל האוויר שלה במערכה האווירית בשמי סוריה ומינויו של תא"ל ע'ולאם-חוסיין ע'ירפרואר כמפקד "מטה האימאם חוסיין" במקומו של חוסיין המדאני, היועץ הצבאי האיראני הבכיר בסוריה, שנהרג בראשית אוקטובר ליד העיר חלב. המטה, שאחראי לפי מספר דיווחים על תיאום הלחימה האיראנית בסוריה, מופקד על פעילותם של "גדודי האימאם חוסיין", יחידות לוחמות איכותיות של זרוע הבסיג' של משמרות המהפכה המעורבות באופן פעיל בלחימה בסוריה.

האמנם נסוגה איראן מסוריה?

מפקד כוח קדס של משמרות המהפכה, קאסם סולימאני, בחדר מבצעים בדרום חלב (טוויטר)

למעלה מחודשיים לאחר העמקת הנוכחות הקרקעית בסוריה ניתן לקבוע כי המערכה המתנהלת בסוריה אינה נחשבת לסיפור הצלחה איראני. לא זו בלבד שמספר ההרוגים האיראנים גדול מאוד, אלא שחרף התקדמות טריטוריאלית מסוימת, שהושגה על-ידי הכוחות הנלחמים לצד המשטר הסורי, הם אינם מצליחים להשיג הכרעה מול המורדים.

מוקדם, עם זאת, להעריך כי ההתפתחויות בסוריה מעידות על "כישלון דרמטי" איראני ועל החלטה איראנית לפנות את כוחותיה מסוריה. בשבועות האחרונים שבו בכירים איראנים והדגישו את מחויבותם למשטר אסד. עלי-אכבר ולאיתי, יועצו הבכיר של המנהיג העליון, עלי ח'אמנהאי, הצהיר לאחרונה כי הותרת בשאר אסד כנשיא סוריה היא בבחינת "קו אדום" מבחינת איראן. סביר להניח כי אם אכן היה צמצום בהיקף הכוחות האיראנים הלוחמים בסוריה, הוא נובע מהיערכות מחודשת של הכוחות ולא כתוצאה משינוי אסטרטגי במדיניות איראן.

עם תחילת התגבור האיראני המשמעותי בסוריה בחודש אוקטובר נשמעו בישראל הערכות מאיימות בנוגע למספר הלוחמים האיראנים שנשלחו לסוריה ולעוצמת האיום שנשקף מצד משמרות המהפכה בגבולה הצפוני של ישראל. חלק מהערכות אלה הפריזו במספר הלוחמים שנשלחו לחזית הסורית ונטו להתעלם ממגבלות כוחה של איראן, אשר הומחשו היטב בכשלונות שנחלו איראן וסוכני השפעתה בעיראק ובתימן בשנה האחרונה. נדמה כי הרצון לייצר כותרות פועל עתה בכיוון ההפוך, כאשר התקשורת מזדרזת לדווח על כשלונות איראנים דרמטיים ועל "התקפלות" איראנית מהזירה. הן עוצמותיה הן כשלונותיה של איראן ראויות להערכות זהירות יותר. הדיווחים על תגבור הכוחות האיראנים בסוריה לא סיפקו סיבה מוצדקת להיסטריה, אך גם הדיווחים על נסיגות טקטיות איראניות אינם מהווים סיבה למסיבה. המערכה הקרקעית בסוריה היא קשה, מתמשכת ודינאמית מאוד, ואת תוצאותיה מוקדם להעריך.

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה