Below are share buttons

הגנרלים: לא נעביר השלטון לאחים המוסלמים

בידיעה חדשה ובעלת חשיבות עצומה אנו למדים שהגנרלים המצרים מפקפקים במחוייבות של האחים המוסלמים כלפי הדמוקרטיה, ולכן מתלבטים אם בכלל להעביר אליהם את השלטון

בראיון אנונימי לאל-אהראם הודיע  אחד הגנרלים מהמועצה העליונה של הכוחות המזוינים השולטת במצרים (SCAF) שאין למועצה כל כוונה להעביר את השלטון לידי האחים המוסלמים. לדבריו מנהלים האחים מאבק עיקש לקבל את השלטון. כדי לקבל תמיכה חיצונית, העבירו מנהיגי הארגון האסלאמיסטי מסרים לארה"ב, ודרכה לישראל, שבה הם מבטיחים לרסן את החמאס ומתחייבים לשמר את הסכם השלום עם ישראל. המועצה הצבאית קיבלה גם מסרים ישירים ועקיפים ממדינות אירופה ואמריקה הדורשים ממנה להעביר את השלטון לידי האסלאמיסטים.

אולם לטענת הגנרל וחבריו, האחים המוסלמים אינם ראויים לשלטון. הם ניהלו את מערכת הבחירות בצורה לא תקינה, לא הסכימו לפיזור הפרלמנט שנעשה על פי חוק, וניצלו את שאריות התנופה מהבחירות הפרלמנטריות כדי לקדם את מועמדם. על פי תפיסת הצבא האחים אינם דמוקרטיים, ואין להעביר אליהם את השלטון ללא ערובות חוקתיות מוצקות לקיומה של הדמוקרטיה. "המועצה הצבאית נחושה בדעתה לא להתיר לאחים המוסלמים לתפוס את רסן השלטון" הכריז. "המועצה לא תניח את המושכות מידיה עד שתאושר חוקה חדשה והזירה הציבורית תוכשר לניהול הליך פוליטי מאוזן."

מן הראיון אפשר להתרשם כי הטיעון העיקרי של המועצה הצבאית הוא שהאחים המוסלמים ניצלו את היתרון האירגוני שלהם בצורה לא הוגנת מיד עם נפילת שלטונו של מובארכ, ובעצם אינם מייצגים את הציבור המצרי. אפשר להניח שהטיעון הזה מסתמך על העובדה שמאז הבחירות לפרלמנט הולך הארגון ומאבד גובה בפוליטיקה הפנימית.

את הראיון אפשר לקרוא כפשוטו – כהצהרה שהצבא לא יוותר על הליך פוליטי תקין, ואפשר גם להניח שהגנרל הציג מצג חלקי, כחלק מהכנת דעת הקהל והציבור למהלך נחרץ יותר שעל פיו הצבא לא יוותר על שלטונו בשום מקרה לקבוצה אסלאמיסטית מסוגם של האחים. בכל מקרה ברור שגם אם יוכרז מנצח בבחירות ביום שבת הקרוב, לא יהיה זה סוף הסאגה הפוליטית במצרים אלא רק עוד שלב בדרכה של המהפכה.

דרור זאבי
לדף האישי

בראיון אנונימי לאל-אהראם הודיע  אחד הגנרלים מהמועצה העליונה של הכוחות המזוינים השולטת במצרים (SCAF) שאין למועצה כל כוונה להעביר את השלטון לידי האחים המוסלמים. לדבריו מנהלים האחים מאבק עיקש לקבל את השלטון. כדי לקבל תמיכה חיצונית, העבירו מנהיגי הארגון האסלאמיסטי מסרים לארה"ב, ודרכה לישראל, שבה הם מבטיחים לרסן את החמאס ומתחייבים לשמר את הסכם השלום עם ישראל. המועצה הצבאית קיבלה גם מסרים ישירים ועקיפים ממדינות אירופה ואמריקה הדורשים ממנה להעביר את השלטון לידי האסלאמיסטים.

אולם לטענת הגנרל וחבריו, האחים המוסלמים אינם ראויים לשלטון. הם ניהלו את מערכת הבחירות בצורה לא תקינה, לא הסכימו לפיזור הפרלמנט שנעשה על פי חוק, וניצלו את שאריות התנופה מהבחירות הפרלמנטריות כדי לקדם את מועמדם. על פי תפיסת הצבא האחים אינם דמוקרטיים, ואין להעביר אליהם את השלטון ללא ערובות חוקתיות מוצקות לקיומה של הדמוקרטיה. "המועצה הצבאית נחושה בדעתה לא להתיר לאחים המוסלמים לתפוס את רסן השלטון" הכריז. "המועצה לא תניח את המושכות מידיה עד שתאושר חוקה חדשה והזירה הציבורית תוכשר לניהול הליך פוליטי מאוזן."

מן הראיון אפשר להתרשם כי הטיעון העיקרי של המועצה הצבאית הוא שהאחים המוסלמים ניצלו את היתרון האירגוני שלהם בצורה לא הוגנת מיד עם נפילת שלטונו של מובארכ, ובעצם אינם מייצגים את הציבור המצרי. אפשר להניח שהטיעון הזה מסתמך על העובדה שמאז הבחירות לפרלמנט הולך הארגון ומאבד גובה בפוליטיקה הפנימית.

את הראיון אפשר לקרוא כפשוטו – כהצהרה שהצבא לא יוותר על הליך פוליטי תקין, ואפשר גם להניח שהגנרל הציג מצג חלקי, כחלק מהכנת דעת הקהל והציבור למהלך נחרץ יותר שעל פיו הצבא לא יוותר על שלטונו בשום מקרה לקבוצה אסלאמיסטית מסוגם של האחים. בכל מקרה ברור שגם אם יוכרז מנצח בבחירות ביום שבת הקרוב, לא יהיה זה סוף הסאגה הפוליטית במצרים אלא רק עוד שלב בדרכה של המהפכה.

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה