Below are share buttons

הודעה על ייסוד הפורום לחשיבה אזורית

חברי "הפורום לחשיבה אזורית", שאתר אפשר לחשוב ישמש בית לפרסומיהם, ישתמשו בידע שלהם, בנסיון שצברו ובכישוריהם המחקריים כדי להפיץ ידע על המזרח התיכון ועל מקומה של ישראל בתוכו, וזאת במטרה לחולל שינוי תפיסתי ומעשי בישראל. הפורום יחל את פעילותו הרשמית בינואר 2015 בחסות מרכז מולד.

הביטוי "וילה בג'ונגל", שאותו טבע אהוד ברק, ראש הממשלה ושר הבטחון לשעבר, נפל על אוזניים כרויות של ישראלים רבים, ודומה שהוא מייצג את הלך הרוח הרווח ביחס למקומה של ישראל במזרח התיכון. השיח הציבורי הישראלי אינו מזהה הבדלים בין החברות הסובבות אותנו והוא מתעלם משינויים במדינות האזור. הג'ונגל, לפי תפישה זו, תמיד יישאר ג'ונגל. מרבית אנשי התקשורת והפוליטיקאים ואף לא מעט מאנשי האקדמיה עוסקים בעיקר במתיחת גבולות "בינינו" ל"בינם".  

ה"פורום לחשיבה אזורית" מבקש לערער על היציבות ההרסנית של ההפרדה "בינינו" ל"בינם".

חברי הפורום מגיעים מרקעים שונים, אך עבור כולנו המזרח התיכון הוא חלק מן החיים. קַצְנוּ בגדרות המוחשיות והבלתי מוחשיות, בטיפוח הבּוּרוּת ובחרדות הנובעות ממנה. נזקן של החומות הבצורות שהקמנו סביבנו הולך וגובר, ואם נמשיך ונבנה אותן נאבד קשר עם המציאות.

אנו מבקשים לשנות את החשיבה המתבצרת והמסתגרת על מקומה וקיומה של ישראל במזרח התיכון.

עלינו לפוגג את שכבת המגן האוטמת את השיח הציבורי הישראלי, שכבת מגן המבוססת על חוסר ידיעה, חוסר הבנה ופחדים. על ישראל להכיר בכוחה כמעצמה אזורית אשר מסוגלת ואף חייבת ללמוד לחיות עם סביבתה, ללא מורא וללא התנשאות. לשם כך מבקשים חברי הפורום לעסוק בניסוח אלטרנטיבה לייצוגים המקובלים והשחוקים של תושבי המזרח התיכון בתודעה הישראלית.

חברי הפורום יתראיינו בתקשורת, יכתבו טורי דעה, יתבטאו בבמות אינטרנטיות ויעשו כל שביכולתם לבקר את סכנות הבידוד והראייה החד-ממדית, להתריע מפניהן ולמהול את השיח הישראלי על המזרח התיכון בהיכרות, הבנה ואמפתיה. האמפתיה שלנו תימצא בעת ובעונה אחת "מתחת" לוויכוח האידיאולוגי בישראל ו"מעל" לו. "מתחת", משום שהיא מבקשת לתת קול לחיים הרוחשים מכל צדי הקווים המתוחים כביכול "בינינו" ל"בינם"; "מעל", משום שאינה מבקשת להכריע בוויכוח הקיים אלא להתוות כיוון לאלטרנטיבה גורפת.

חברי הפורום לחשיבה אזורית ישתמשו בידע שלהם, בנסיון שצברו ובכישוריהם המחקריים להפצת ידע שיקדם שינוי מעשי.

איננו טהרנים או מתבדלים: ברצוננו להגיע אל מקבלי ההחלטות ומעצבי הדעות, לכתוב ניירות עמדה ולהשתתף בדיוני תכנון מדיניות לטווח בינוני וארוך. לפעילותנו המחקרית-ציבורית יש מטרה מעשית: קידום השתלבותה של ישראל באזור והתנהלותה בו כשווה בין שווים.

אנו מבקשים לקיים בירור מתמשך של המשמעויות הטמונות בהשתייכותנו למזרח התיכון. הנתיב שאנו מבקשים להתוות שואף להיפגש עם השכונה ועם השכנים באופן בלתי אמצעי. רק כשנכיר "בהם" ואותם – את הפלסטינים, את תושבי המדינות השכנות, את תרבותם, חברתם והפוליטיקה שלהם, ואת הערביוּת הקיימת ביהודיוּת ובישראליוּת – כחלק מהסביבה שעלינו ללמוד לחיות בה, נוכל לחשוב על עתיד בר-קיימא במזרח התיכון.

 

קבוצה ראשונה של חוקרים.ות ונשות ואנשי מעשה שהזדהתה עם מטרות הפורום התכנסה בינואר 2014 במשרדי מולד – המרכז להתחדשות הדמוקרטיה לצורך מפגש היכרות ראשון עם מטרותיו של הפורום וליבון עניינים הנוגעים למחקר, פעילות, הפצת הידע והשפעה ציבורית. הפורום יתחיל באופן רשמי את פעילותו בינואר 2015 בחסות מרכז מולד.

הבמה המרכזית לפרסומינו תהיה אתר "אפשר לחשוב", שעלה לאוויר בחודש יולי 2011. מאז ועד היום התפרסמו באתר מאות רבות של מאמרים, פרי עטם של עשרות חוקרים וחוקרות, בסוגיות מגוונות הנוגעות למזרח התיכון ולמקומה של ישראל בו.

אנו מזמינים בזאת בעלות ובעלי ידע ועניין מקרב קהילות מחקריות ומהציבור הרחב להצטרף לפורום כשותפים.ות או כעוקבים.ות.

 

אתר האינטרנט שלנו: http://canthink.molad.org

הצטרפות לרשימת הדיוור שלנו: http://canthink.molad.org

פייסבוק: http://tinyurl.com/l2lotpx

טוויטר: https://twitter.com/CanThinkME

כתבו לנו במייל: [email protected]

הפורום לחשיבה אזורית
לדף האישי

הביטוי "וילה בג'ונגל", שאותו טבע אהוד ברק, ראש הממשלה ושר הבטחון לשעבר, נפל על אוזניים כרויות של ישראלים רבים, ודומה שהוא מייצג את הלך הרוח הרווח ביחס למקומה של ישראל במזרח התיכון. השיח הציבורי הישראלי אינו מזהה הבדלים בין החברות הסובבות אותנו והוא מתעלם משינויים במדינות האזור. הג'ונגל, לפי תפישה זו, תמיד יישאר ג'ונגל. מרבית אנשי התקשורת והפוליטיקאים ואף לא מעט מאנשי האקדמיה עוסקים בעיקר במתיחת גבולות "בינינו" ל"בינם".  

ה"פורום לחשיבה אזורית" מבקש לערער על היציבות ההרסנית של ההפרדה "בינינו" ל"בינם".

חברי הפורום מגיעים מרקעים שונים, אך עבור כולנו המזרח התיכון הוא חלק מן החיים. קַצְנוּ בגדרות המוחשיות והבלתי מוחשיות, בטיפוח הבּוּרוּת ובחרדות הנובעות ממנה. נזקן של החומות הבצורות שהקמנו סביבנו הולך וגובר, ואם נמשיך ונבנה אותן נאבד קשר עם המציאות.

אנו מבקשים לשנות את החשיבה המתבצרת והמסתגרת על מקומה וקיומה של ישראל במזרח התיכון.

עלינו לפוגג את שכבת המגן האוטמת את השיח הציבורי הישראלי, שכבת מגן המבוססת על חוסר ידיעה, חוסר הבנה ופחדים. על ישראל להכיר בכוחה כמעצמה אזורית אשר מסוגלת ואף חייבת ללמוד לחיות עם סביבתה, ללא מורא וללא התנשאות. לשם כך מבקשים חברי הפורום לעסוק בניסוח אלטרנטיבה לייצוגים המקובלים והשחוקים של תושבי המזרח התיכון בתודעה הישראלית.

חברי הפורום יתראיינו בתקשורת, יכתבו טורי דעה, יתבטאו בבמות אינטרנטיות ויעשו כל שביכולתם לבקר את סכנות הבידוד והראייה החד-ממדית, להתריע מפניהן ולמהול את השיח הישראלי על המזרח התיכון בהיכרות, הבנה ואמפתיה. האמפתיה שלנו תימצא בעת ובעונה אחת "מתחת" לוויכוח האידיאולוגי בישראל ו"מעל" לו. "מתחת", משום שהיא מבקשת לתת קול לחיים הרוחשים מכל צדי הקווים המתוחים כביכול "בינינו" ל"בינם"; "מעל", משום שאינה מבקשת להכריע בוויכוח הקיים אלא להתוות כיוון לאלטרנטיבה גורפת.

חברי הפורום לחשיבה אזורית ישתמשו בידע שלהם, בנסיון שצברו ובכישוריהם המחקריים להפצת ידע שיקדם שינוי מעשי.

איננו טהרנים או מתבדלים: ברצוננו להגיע אל מקבלי ההחלטות ומעצבי הדעות, לכתוב ניירות עמדה ולהשתתף בדיוני תכנון מדיניות לטווח בינוני וארוך. לפעילותנו המחקרית-ציבורית יש מטרה מעשית: קידום השתלבותה של ישראל באזור והתנהלותה בו כשווה בין שווים.

אנו מבקשים לקיים בירור מתמשך של המשמעויות הטמונות בהשתייכותנו למזרח התיכון. הנתיב שאנו מבקשים להתוות שואף להיפגש עם השכונה ועם השכנים באופן בלתי אמצעי. רק כשנכיר "בהם" ואותם – את הפלסטינים, את תושבי המדינות השכנות, את תרבותם, חברתם והפוליטיקה שלהם, ואת הערביוּת הקיימת ביהודיוּת ובישראליוּת – כחלק מהסביבה שעלינו ללמוד לחיות בה, נוכל לחשוב על עתיד בר-קיימא במזרח התיכון.

 

קבוצה ראשונה של חוקרים.ות ונשות ואנשי מעשה שהזדהתה עם מטרות הפורום התכנסה בינואר 2014 במשרדי מולד – המרכז להתחדשות הדמוקרטיה לצורך מפגש היכרות ראשון עם מטרותיו של הפורום וליבון עניינים הנוגעים למחקר, פעילות, הפצת הידע והשפעה ציבורית. הפורום יתחיל באופן רשמי את פעילותו בינואר 2015 בחסות מרכז מולד.

הבמה המרכזית לפרסומינו תהיה אתר "אפשר לחשוב", שעלה לאוויר בחודש יולי 2011. מאז ועד היום התפרסמו באתר מאות רבות של מאמרים, פרי עטם של עשרות חוקרים וחוקרות, בסוגיות מגוונות הנוגעות למזרח התיכון ולמקומה של ישראל בו.

אנו מזמינים בזאת בעלות ובעלי ידע ועניין מקרב קהילות מחקריות ומהציבור הרחב להצטרף לפורום כשותפים.ות או כעוקבים.ות.

 

אתר האינטרנט שלנו: http://canthink.molad.org

הצטרפות לרשימת הדיוור שלנו: http://canthink.molad.org

פייסבוק: http://tinyurl.com/l2lotpx

טוויטר: https://twitter.com/CanThinkME

כתבו לנו במייל: [email protected]

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה