הפורום לחשיבה אזורית על השפה הערבית
Below are share buttons

הפורום לחשיבה אזורית על השפה הערבית

לרגל יום השפה הערבית, שיצויין לראשונה בהיסטוריה של הכנסת ב-24 במאי, להלן מקבץ ממאמרי חוקרות וחוקרי הפורום לחשיבה אזורית על השפה הערבית ומקומה במדינת ישראל. על הערבית כשפת חיבור והפרדה ועל חובת הוראתה בישראל בין ההלכה ובין המעשה

"חברי הכנסת היהודים, כמייצגי החברה היהודית בישראל, אינם יכולים להקשיב לנאום שלם בערבית וגם לא להשמיע אותו, ולכן נותר להם רק לתור אחר כמה משפטי מחץ, שמוטב אם יכללו את המלים בוגד, בוגדנות, סוס או גמל, ואז להתכונן היטב, לטעון אותם במחסנית הלשון, לעלות לדוכן, לירות את צרורות המשפטים בערבית, ולברוח." כך כתב ד"ר יוני מנדל, עמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית, במאמרו שפורסם השבוע ב"הארץ".

ביום שלישי הבא, ה-24 במאי, תציין הכנסת, לראשונה בתולדותיה, את יום השפה הערבית. "מתבקש שהח"כים היהודים שישתתפו בו יהרהרו איזו ערבית יביאו לשולחנות הדיונים, ואיזו ערבית היו רוצים שתתעצב על לשונם של ילדי הארץ", כותב מנדל. "האם תהא זו ערבית שמזוהה עם תעמולה, ביטחון, מודיעין, התנשאות, איבה, הפרדה וכוחנות, כפי שהשפה התעצבה בחברה היהודית בישראל, או שהם יאזרו אומץ ויקדמו ערבית אזרחית וחיובית, ערבית כשפת האזור, כשפת תרבות ושפת מורשת, כשפת ספר ומחשבה, ערבית שלא משמשת את היהודים כדי להשמיע ולברוח, אלא כדי להישאר ולהקשיב".

בשנים האחרונות פרסמנו מספר מאמרים בנושא השפה הערבית ומקומה במדינת ישראל. מרזוק אלחלבי הפנה תשומת לב לקפאונה של השפה הערבית ולחוסר התאמתה לעידן המודרני, ד"ר יוני מנדל הצביע על היחס אל הערבית במדינת ישראל כשפת הפרדה במקום שפה של חיבור ואלחנן מילר תהה מתי יפנה ראש ממשלה ישראלי לאוכלוסיה הערבית בשפתה, כשם שנשיא ארה"ב אובמה פונה לאוכלוסיה ההיספאנית בשפתה.

חוקרות וחוקרים פרסמו באתרנו מאמרים שבהם מתחו ביקורת על הוראת השפה הערבית בישראל. ד"ר דלית אטרקצ'י, ד"ר אלון פרגמן וברוריה הורביץ כתבו על כשלי ההתמודדות של משרד החינוך עם הוראת השפה הערבית, וד"ר ליאת קוזמא קראה להפוך את השפה הערבית לאקטיבית בהוראה ובמחקר באקדמיה הישראלית.

ד"ר אסף דוד הציע דווקא לבטל את חובת הוראת השפה הערבית במערכת החינוך ולהחליפה במערך חינוכי נרחב שבו יילמדו התרבות וההיסטוריה של המזרח התיכון, האסלאם והערבים, כצעד מקדים הכרחי לביעור הגזענות והבוז כלפי הערבים ושפתם. במאמר אחר הוא הצביע על כך שהבוז והזלזול כלפי השפה הערבית והערבים אינם רק נחלת הממסד והימין אלא גם נחלתו של "מחנה השלום".

את יום השפה הערבית בכנסת יזם חבר הכנסת יוסף ג'בארין מהרשימה המשותפת, והוא מאורגן בשיתוף עמותת סיכוי, מכון ון-ליר, מרכז דיראסאת, הפורום להסכמה אזרחית ויוזמות קרן אברהם. היום פתוח לקהל הרחב, אולם כדי להצטרף לדיוני הוועדות והמליאה חובה להירשם מראש בקישור זה.

מערכת האתר
לדף האישי

"חברי הכנסת היהודים, כמייצגי החברה היהודית בישראל, אינם יכולים להקשיב לנאום שלם בערבית וגם לא להשמיע אותו, ולכן נותר להם רק לתור אחר כמה משפטי מחץ, שמוטב אם יכללו את המלים בוגד, בוגדנות, סוס או גמל, ואז להתכונן היטב, לטעון אותם במחסנית הלשון, לעלות לדוכן, לירות את צרורות המשפטים בערבית, ולברוח." כך כתב ד"ר יוני מנדל, עמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית, במאמרו שפורסם השבוע ב"הארץ".

ביום שלישי הבא, ה-24 במאי, תציין הכנסת, לראשונה בתולדותיה, את יום השפה הערבית. "מתבקש שהח"כים היהודים שישתתפו בו יהרהרו איזו ערבית יביאו לשולחנות הדיונים, ואיזו ערבית היו רוצים שתתעצב על לשונם של ילדי הארץ", כותב מנדל. "האם תהא זו ערבית שמזוהה עם תעמולה, ביטחון, מודיעין, התנשאות, איבה, הפרדה וכוחנות, כפי שהשפה התעצבה בחברה היהודית בישראל, או שהם יאזרו אומץ ויקדמו ערבית אזרחית וחיובית, ערבית כשפת האזור, כשפת תרבות ושפת מורשת, כשפת ספר ומחשבה, ערבית שלא משמשת את היהודים כדי להשמיע ולברוח, אלא כדי להישאר ולהקשיב".

בשנים האחרונות פרסמנו מספר מאמרים בנושא השפה הערבית ומקומה במדינת ישראל. מרזוק אלחלבי הפנה תשומת לב לקפאונה של השפה הערבית ולחוסר התאמתה לעידן המודרני, ד"ר יוני מנדל הצביע על היחס אל הערבית במדינת ישראל כשפת הפרדה במקום שפה של חיבור ואלחנן מילר תהה מתי יפנה ראש ממשלה ישראלי לאוכלוסיה הערבית בשפתה, כשם שנשיא ארה"ב אובמה פונה לאוכלוסיה ההיספאנית בשפתה.

חוקרות וחוקרים פרסמו באתרנו מאמרים שבהם מתחו ביקורת על הוראת השפה הערבית בישראל. ד"ר דלית אטרקצ'י, ד"ר אלון פרגמן וברוריה הורביץ כתבו על כשלי ההתמודדות של משרד החינוך עם הוראת השפה הערבית, וד"ר ליאת קוזמא קראה להפוך את השפה הערבית לאקטיבית בהוראה ובמחקר באקדמיה הישראלית.

ד"ר אסף דוד הציע דווקא לבטל את חובת הוראת השפה הערבית במערכת החינוך ולהחליפה במערך חינוכי נרחב שבו יילמדו התרבות וההיסטוריה של המזרח התיכון, האסלאם והערבים, כצעד מקדים הכרחי לביעור הגזענות והבוז כלפי הערבים ושפתם. במאמר אחר הוא הצביע על כך שהבוז והזלזול כלפי השפה הערבית והערבים אינם רק נחלת הממסד והימין אלא גם נחלתו של "מחנה השלום".

את יום השפה הערבית בכנסת יזם חבר הכנסת יוסף ג'בארין מהרשימה המשותפת, והוא מאורגן בשיתוף עמותת סיכוי, מכון ון-ליר, מרכז דיראסאת, הפורום להסכמה אזרחית ויוזמות קרן אברהם. היום פתוח לקהל הרחב, אולם כדי להצטרף לדיוני הוועדות והמליאה חובה להירשם מראש בקישור זה.

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה