חתונה מאוחרת: משבר הנישואים של הצעירים באיראן
צעירות איראניות במשהד (צילום: Abbas Borzou)
Below are share buttons

חתונה מאוחרת: משבר הנישואים של הצעירים באיראן

משבר הנישואים של הצעירים באיראן הולך ומחריף, וטורד את מנוחתו של הממסד הדתי-השמרני. מאמציו של המשטר להתמודד עם התופעה באמצעות הסברה, חינוך וחקיקה הם נואלים, בהתחשב בבעיות המבניות בכלכלה והחשיפה הגוברת של צעירי איראן לתפיסות ערכיות במערב. המחקר הרביעי בסדרת הפרסומים "אזור חשיבה"

36 שנה לאחר המהפכה נראה כי מאמציו של המשטר באיראן לספק מענה למצוקה הכלכלית והחברתית הגוברת של הצעירים ברפובליקה האסלאמית לא עלו יפה. המצוקה ניכרת היטב במשבר הנישואים הקשה במדינה, ומאמצי המשטר האיראני לסייע בפתרונו צפויים להימשך.

קיומו של שיח פומבי וער בנוגע למשבר הנישואים באיראן בשנים האחרונות משקף הכרה גוברת מצד הממסד הדתי-שמרני בתופעה המתרחבת ונכונות לדון בה בפתיחות יחסית. המשטר מנסה לספק מענה למשבר הן באמצעות הסברה וחינוך, בין היתר תוך שימוש באמצעי התקשורת הנתונים בשליטתו, הן באמצעות חקיקה הן באמצעות נסיון לטפל במצוקה הכלכלית.

חתונה מאוחרת: משבר הנישואים של הצעירים באיראןחתונה מאוחרת: משבר הנישואים של הצעירים באיראן

עם זאת, משבר הנישואים אינו נובע רק ממצוקות כלכליות הניצבות בפני הדור הצעיר אלא גם מחשיפתו הגוברת לתפיסות ערכיות מערביות, בעיקר באמצעות אמצעי התקשורת החדשים והמדיה החברתית. כישלון המשטר בשנים האחרונות לשוב ולעודד ילודה בקרב אוכלוסיית איראן מספק עדות למגבלות כוחו להשפיע על אזרחי המדינה, ובעיקר על הדור הצעיר.

ללא שיפור משמעותי במצב הכלכלי ספק רב אם המאמצים הממלכתיים יועילו. לנוכח המצוקות הכלכליות, התמורות החברתיות וההשפעה התרבותית המערבית הגוברת בקרב הדור הצעיר באיראן, ימשיך משבר הנישואים לעורר שיח ציבורי נרחב במדינה ולאתגר את המשטר. בהעדר פתרון למצוקה עשוי הדור הצעיר, סוכן שינוי מרכזי בכל חברה אנושית ובכללה האיראנית, לשוב ולחולל מחאה נוספת שתקרא תיגר על יציבות המשטר.

מחקרו של ד"ר רז צימט (PDF), הרביעי בסדרת "אזור חשיבה" של הפורום לחשיבה אזורית, חושף את הנתונים שמאחורי משבר הנישואים של הצעירים באיראן, האופן שבו מתמודדים עמו הצעירים במדינה והאופן שבו מבקשות הרשויות להכילו. 

36 שנה לאחר המהפכה נראה כי מאמציו של המשטר באיראן לספק מענה למצוקה הכלכלית והחברתית הגוברת של הצעירים ברפובליקה האסלאמית לא עלו יפה. המצוקה ניכרת היטב במשבר הנישואים הקשה במדינה, ומאמצי המשטר האיראני לסייע בפתרונו צפויים להימשך.

קיומו של שיח פומבי וער בנוגע למשבר הנישואים באיראן בשנים האחרונות משקף הכרה גוברת מצד הממסד הדתי-שמרני בתופעה המתרחבת ונכונות לדון בה בפתיחות יחסית. המשטר מנסה לספק מענה למשבר הן באמצעות הסברה וחינוך, בין היתר תוך שימוש באמצעי התקשורת הנתונים בשליטתו, הן באמצעות חקיקה הן באמצעות נסיון לטפל במצוקה הכלכלית.

חתונה מאוחרת: משבר הנישואים של הצעירים באיראןחתונה מאוחרת: משבר הנישואים של הצעירים באיראן

עם זאת, משבר הנישואים אינו נובע רק ממצוקות כלכליות הניצבות בפני הדור הצעיר אלא גם מחשיפתו הגוברת לתפיסות ערכיות מערביות, בעיקר באמצעות אמצעי התקשורת החדשים והמדיה החברתית. כישלון המשטר בשנים האחרונות לשוב ולעודד ילודה בקרב אוכלוסיית איראן מספק עדות למגבלות כוחו להשפיע על אזרחי המדינה, ובעיקר על הדור הצעיר.

ללא שיפור משמעותי במצב הכלכלי ספק רב אם המאמצים הממלכתיים יועילו. לנוכח המצוקות הכלכליות, התמורות החברתיות וההשפעה התרבותית המערבית הגוברת בקרב הדור הצעיר באיראן, ימשיך משבר הנישואים לעורר שיח ציבורי נרחב במדינה ולאתגר את המשטר. בהעדר פתרון למצוקה עשוי הדור הצעיר, סוכן שינוי מרכזי בכל חברה אנושית ובכללה האיראנית, לשוב ולחולל מחאה נוספת שתקרא תיגר על יציבות המשטר.

מחקרו של ד"ר רז צימט (PDF), הרביעי בסדרת "אזור חשיבה" של הפורום לחשיבה אזורית, חושף את הנתונים שמאחורי משבר הנישואים של הצעירים באיראן, האופן שבו מתמודדים עמו הצעירים במדינה והאופן שבו מבקשות הרשויות להכילו. 

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה