Below are share buttons

להישמר מהפיכת הקרבנות היזידים למקרבנים

האם הפשעים האיומים של דאע"ש נגד היזידים בקיץ האחרון מצדיקים אימוץ של השיטות הברבריות של הארגון על ידי היזידים? דלשאד פרחאן, עורך העיתון היזידי "דאסן פרס", מזהיר את הכוחות היזידים מדרדור קשה במוסר הלחימה שלהם במאבק בדאע"ש. הדבר פסול, בעיניו, מנימוקים תועלתניים, ערכיים ודתיים כאחד.

להוציא השואה נגד אחינו היהודים באירופה, רצח-עם כמו זה שחוו היזידים בסינג'אר לא התרחש זה מאות שנים. למרות זאת, אמצעי תקשורת מסוימים, בייחוד כמה מרשתות הלווין הערביות, מציגים מציאות הפוכה שאין כל קשר בינה ובין מה שהתרחש, ועודנו מתרחש, בשטח.

חרף הרצח ההמוני של גברים וקשישים חפים מכל פשע, שבי של נשים וחטיפת ילדים, שלא לדבר על פיצוץ, שריפה ומלכוד של בתי הבוץ שלהם, אמצעי תקשורת מגמתיים משדרים תמונות שאינן משקפות את אשר אירע, וזאת במטרה להשחיר את שמעם של היזידים ולהטות את דעת הקהל העולמית נגדם. רשת אל-ג'זירה, שהתעלמה לחלוטין מהפשעים שנעשו נגד היזידים לכל אורך התקופה האחרונה, מעוותת את העובדות ומציגים עתה את היזידים באור שלילי, כשהם כביכול נוקמים בערבים בשיטות של דאע"ש.

לוחמים יזידים בסינגאר. למצולמים אין קשר למאמר (מתוך וידאו שצילם דיאר נעמו אל-חתארי)

הנאיביות של היזידים עלולה לסייע לאמצעי התקשורת הללו בהשגת מטרתם. אתרי אינטרנט של הכוחות הלוחמים בדאע"ש מציגים מדי פעם אימוץ שיטות מבית מדרשו של דאע"ש – שחיטה. התמונות הללו מציגות את הכוחות הלוחמים במדיהם הייחודיים, אולם אתרי האינטרנט מזהים אותם כיזידים, וישנם יזידים נאיבים שלמרבה הצרה מפיצים הלאה את התועבות הללו. הם אינם מודעים לסיכונים הטמונים במעשיהם, ומתוך רצון להביע את זעמם על אשר נעשה להם הם מפיצים מציאות שקרית. הם אינם מבינים כי הדבר יחולל תיעוב עמוק בליבותיהם של אלה שאיבדו את משפחותיהם, בלי קשר לאידיאולוגיה הדתית שלהם, וימוסס את האמפתיה בדעת הקהל עם היזידים. עליהם לזכור כי הטקסטים הדתיים היזידיים שוללים הרג ונקמה. "מִכְתָּם דוֹ-שָׁאח'" קובע בפירוש: "על שלושה דברים לא תימצא מחילה בעולם הבא – על הרצח ועל הצביעות ועל העוולה", קל וחומר כאשר מדובר בעוול, רצח ושחיטה של חפים מפשע. כל אלה רחוקים ת"ק פרסה מתפיסותיה של האמונה היזידית!

כדי להימנע מליפול בפח המוצב לפתחם של היזידים, "כוחות ההגנה של סינג'אר" היזידים נדרשים להביע עמדה ברורה ונחרצת נגד פגיעה בחפים מפשע וחסרי ישע, ולהוקיע בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את שיטות הפעולה הבלתי-אנושיות של כמה מלוחמיהם, כמו הצגתן לראווה של גופות. הדבר אינו מועיל ליזידים בשום אופן שהוא, ועליהם להפריך את ההאשמות שדבקו בהם ולהפיס את דעת הקהל אשר פונה נגדם. שנית, חכמי-הדת, אגודות, ארגונים ומרכזים, ופוליטיקאים ואינטלקטואלים יזידים נדרשים לגנות בכל פה כל מעשה של אלימות המבוצע בשם הדת היזידית בתואנות כזב. עליהם להורות ללוחמים הצעירים שלא לחרוג מפקודות מפקדיהם ולדבוק באמונותיהם בכל מגע עם האחר, יהיו הנסיבות אשר יהיו.

שלישית, התקשורת היזידית חייבת לגנות כל מעשה לא-אנושי כדי להימנע ממעשי נקם. אסור לה להתפתות לשרת את מטרותיהם של אויבינו, ועליה להתחשב בדעת הקהל ולהימנע מפרסום של מקטעים חשודים, ובייחוד תמונות וקטעי וידאו, המציגים מראות בלתי-אנושיים שהשפעתם הרסנית.

Dilshad Nouaman Farkhan
לדף האישי

להוציא השואה נגד אחינו היהודים באירופה, רצח-עם כמו זה שחוו היזידים בסינג'אר לא התרחש זה מאות שנים. למרות זאת, אמצעי תקשורת מסוימים, בייחוד כמה מרשתות הלווין הערביות, מציגים מציאות הפוכה שאין כל קשר בינה ובין מה שהתרחש, ועודנו מתרחש, בשטח.

חרף הרצח ההמוני של גברים וקשישים חפים מכל פשע, שבי של נשים וחטיפת ילדים, שלא לדבר על פיצוץ, שריפה ומלכוד של בתי הבוץ שלהם, אמצעי תקשורת מגמתיים משדרים תמונות שאינן משקפות את אשר אירע, וזאת במטרה להשחיר את שמעם של היזידים ולהטות את דעת הקהל העולמית נגדם. רשת אל-ג'זירה, שהתעלמה לחלוטין מהפשעים שנעשו נגד היזידים לכל אורך התקופה האחרונה, מעוותת את העובדות ומציגים עתה את היזידים באור שלילי, כשהם כביכול נוקמים בערבים בשיטות של דאע"ש.

לוחמים יזידים בסינגאר. למצולמים אין קשר למאמר (מתוך וידאו שצילם דיאר נעמו אל-חתארי)

הנאיביות של היזידים עלולה לסייע לאמצעי התקשורת הללו בהשגת מטרתם. אתרי אינטרנט של הכוחות הלוחמים בדאע"ש מציגים מדי פעם אימוץ שיטות מבית מדרשו של דאע"ש – שחיטה. התמונות הללו מציגות את הכוחות הלוחמים במדיהם הייחודיים, אולם אתרי האינטרנט מזהים אותם כיזידים, וישנם יזידים נאיבים שלמרבה הצרה מפיצים הלאה את התועבות הללו. הם אינם מודעים לסיכונים הטמונים במעשיהם, ומתוך רצון להביע את זעמם על אשר נעשה להם הם מפיצים מציאות שקרית. הם אינם מבינים כי הדבר יחולל תיעוב עמוק בליבותיהם של אלה שאיבדו את משפחותיהם, בלי קשר לאידיאולוגיה הדתית שלהם, וימוסס את האמפתיה בדעת הקהל עם היזידים. עליהם לזכור כי הטקסטים הדתיים היזידיים שוללים הרג ונקמה. "מִכְתָּם דוֹ-שָׁאח'" קובע בפירוש: "על שלושה דברים לא תימצא מחילה בעולם הבא – על הרצח ועל הצביעות ועל העוולה", קל וחומר כאשר מדובר בעוול, רצח ושחיטה של חפים מפשע. כל אלה רחוקים ת"ק פרסה מתפיסותיה של האמונה היזידית!

כדי להימנע מליפול בפח המוצב לפתחם של היזידים, "כוחות ההגנה של סינג'אר" היזידים נדרשים להביע עמדה ברורה ונחרצת נגד פגיעה בחפים מפשע וחסרי ישע, ולהוקיע בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את שיטות הפעולה הבלתי-אנושיות של כמה מלוחמיהם, כמו הצגתן לראווה של גופות. הדבר אינו מועיל ליזידים בשום אופן שהוא, ועליהם להפריך את ההאשמות שדבקו בהם ולהפיס את דעת הקהל אשר פונה נגדם. שנית, חכמי-הדת, אגודות, ארגונים ומרכזים, ופוליטיקאים ואינטלקטואלים יזידים נדרשים לגנות בכל פה כל מעשה של אלימות המבוצע בשם הדת היזידית בתואנות כזב. עליהם להורות ללוחמים הצעירים שלא לחרוג מפקודות מפקדיהם ולדבוק באמונותיהם בכל מגע עם האחר, יהיו הנסיבות אשר יהיו.

שלישית, התקשורת היזידית חייבת לגנות כל מעשה לא-אנושי כדי להימנע ממעשי נקם. אסור לה להתפתות לשרת את מטרותיהם של אויבינו, ועליה להתחשב בדעת הקהל ולהימנע מפרסום של מקטעים חשודים, ובייחוד תמונות וקטעי וידאו, המציגים מראות בלתי-אנושיים שהשפעתם הרסנית.

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה