Below are share buttons

מכתב פתוח לראש ממשלת ישראל

קריאה לנתניהו לתמוך מעל במת עצרת האו"ם בהקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל תוך כיבוד הריבונות של שני העמים, הכרה הדדית במעמדה המיוחד של ירושלים ופתרון מוסכם של בעיית הפליטים. צעד זה יקרב את השלום וימנע סבב אלימות חדש ומיותר.

אל: ראש ממשלת ישראל

מאת: ישראלים שוחרי שלום

כבוד ראש הממשלה,

בעוד שבועות אחדים יזכו הפלסטינים בגיבוי פומבי עולמי גורף לחזונם והוא הקמת מדינת פלסטין לצידה של ישראל. העצרת הכללית הקרובה איננה עוד עצרת: ישראל והרשות הפלסטינית עומדות לפני דף חדש ביחסיהן.

בכוונתך להתייצב מחר אל דוכן הנואמים בניו יורק ולהציג קבל עולם את האמת שלנו, הישראלים, במכלול המדיני הסבוך של הסכסוך המזרח תיכוני. המהלך הפלסטיני עומד בניגוד חד לתביעתה של ממשלת ישראל, בגיבוי אמריקני, "למו"מ ישיר בלי תנאים מוקדמים", כמסלול הבלעדי לכינונה של המדינה הפלסטינית העתידית. אין פלא איפוא, כי המהלך הפלסטיני מעורר דריכות מדינית ובטחונית בירושלים. על הצפוי בהצבעה בעצרת אין חולקים. השאלה היא מה יקרה ביום המחרת.

מר מחמוד עבאס אינו רוצה באלימות. אם תתרחש, הוא ינסה לבלום אותה בכל הכלים הפוליטיים והבטחוניים העומדים לרשותו. ברם, בהעדר הכנות מתאימות, הציבור בישראל עלול לאבד שארית האמון באפשרות של יציבות הבטחונית באיזור, שנבנתה בעמל רב בשנתיים האחרונות.

מאידך, גם בציבור הפלסטיני חשש כבד מפני הבאות. אנשים חרדים מפני הדרדרות לסבב אלים נוסף, כתוצאה מאבדן שליטה במצב שבו יחידים -משני הצדדים – נוטלים את החוק והנשק לידיהם.

לפיכך, אנו פונים אליך, מר נתניהו, בבקשה לנצל את המעמד ההיסטורי בעצרת האו"ם ולפנות מעל דוכן הנואמים גם אל הציבור הפלסטיני. אנו מציעים את "דף המסרים" הבא:

• בהנתן שהמהלך בעצרת הכללית הינו עובדה קיימת, אנו מבקשים לראות בו מסדרון למו"מ ישיר שאף יעצים אותו. אנא קרא בנאומך בעצרת הכללית לנשיא הרשות הפלסטינית לשלב בהצעת ההחלטה הפלסטינית מחוייבות למו"מ ישיר.

• בכוונת מר עבאס לקרא למימש חזון העצמאות הפלסטינית באמצעות מו"מ עם ישראל במתווה נאום הנשיא אובמה: גבולות 1967 כבסיס למו"מ וחילופי שטחים. בהכרה בעצמאותה של המדינה הפלסטינית כרוכה גם הכרה במדינת ישראל, היא מדינת הלאום היהודי, בגבולות שייקבעו במו"מ ישיר בין הצדדים. זהו אתגר היסטורי לא פשוט עבור שני הצדדים, שכן משני עברי המתרס יש הגורסים שלמות הארץ מעל הכל.

• לנו, הישראלים, זיקה לאומית ואמונית לכל שטחי ארץ ישראל בין הים לנהר. גם לפלסטינים זיקה לאומית ואמונית לכל שטחי הארץ מהים לנהר. על כן נדרשת שלמות הארץ מבחינה לאומית ואמונית עבור שני הצדדים.הפשרה הנדרשת הינה חלוקתה המדינית לשתי מדינות לאום טריטוריאליות וריבוניות,השוחרות שכנות של שלום ובטחון.

• לנו, היהודים, זיקה לאומית ואמונית לירושלים כולה. גם לפלסטינים בני דתות האיסלאם והנצרות זיקה לאומית ואמונית לירושלים כולה. לפיכך, אנו חותרים לפתרון שיותיר את ירושלים כיחידה מוניציפאלית אחת, אשר תכלול בתחומיה שתי בירות ריבוניות מבחינה מדינית, של ישראל ושל פלסטין.הנהגתה המוניציפאלית המשותפת תהיה מחוייבת לרווחת כל התושבים באופן שוויוני. אתרי הקודש ייהנו ממעמד אוניברסאלי מוסכם, אשר יאפשר לכל מאמיני שלושת הדתות גישה ופולחן על פי אמונתם, בבטחון ובכבוד.

• אנו רואים במדינת ישראל בית לאומי ליהודי העולם כולו. בד בבד, אנו מודעים לרגשותיהם של הפלסטינים ביחס לאדמה זאת. על כן עלינו להסכים כי זכות השבות היהודית תתממש בתחומי מדינת ישראל וזכות השיבה הפלסטינית תתממש בתחומי המדינה הפלסטינית, על פי מתכונת מוסכמת שתושג במו"מ ובאופן שלא יאיים על מהותן ובטחונן של ישראל ופלסטין בגבולותיהן המוסכמים.

• הסכם השלום יהווה מסמך המציין את סיומו של הסכסוך המדיני בין שני העמים וקץ התביעות ההדדיות. בד בבד, על הצדדים לראות בהסכם תחילתו של תהליך פיוס בין העם הישראלי לעם הפלסטיני. מפעל הפיוס ההדדי יכֻוון לתת מענה למצוקות האישיות, הקהילתיות והלאומיות הנובעות מהסכסוך הממושך והמדמם בינינו. הוא יהיה כרוך במאמצים פוליטיים, תקשורתיים וחינוכיים מתואמים ומשולבים להפגת האיבה, הפחד והבורות באשר ל"אחר" – אנחנו והם.

• הושט נא יד לשלום לכל עמי ערב והאסלאם במדינותיהם, בקווי היוזמה הערבית לשלום, על בסיס הצעותיך המדיניות הנ"ל.

אדוני ראש הממשלה,

אין לנו ספק כי מסרים מדיניים כאלה המוטמעים בהתבטאויותיך הפומביות לקראת ובמהלך העצרת הכללית, ואף בנאומך בפני מליאת משתתפיה, יזכו להאזנה קשובה ברחבי העולם, ויְזַכּוּ אותך ואת ישראל באשראי מדיני חדש, החיוני כל כך לשמירה על בטחוננו הלאומי. עמי ומנהיגי האיזור, מתורכיה בצפון ועד מצרים בדרום, יקשיבו לך ברוב קשב.

באיחולי הצלחה.

אל: ראש ממשלת ישראל

מאת: ישראלים שוחרי שלום

כבוד ראש הממשלה,

בעוד שבועות אחדים יזכו הפלסטינים בגיבוי פומבי עולמי גורף לחזונם והוא הקמת מדינת פלסטין לצידה של ישראל. העצרת הכללית הקרובה איננה עוד עצרת: ישראל והרשות הפלסטינית עומדות לפני דף חדש ביחסיהן.

בכוונתך להתייצב מחר אל דוכן הנואמים בניו יורק ולהציג קבל עולם את האמת שלנו, הישראלים, במכלול המדיני הסבוך של הסכסוך המזרח תיכוני. המהלך הפלסטיני עומד בניגוד חד לתביעתה של ממשלת ישראל, בגיבוי אמריקני, "למו"מ ישיר בלי תנאים מוקדמים", כמסלול הבלעדי לכינונה של המדינה הפלסטינית העתידית. אין פלא איפוא, כי המהלך הפלסטיני מעורר דריכות מדינית ובטחונית בירושלים. על הצפוי בהצבעה בעצרת אין חולקים. השאלה היא מה יקרה ביום המחרת.

מר מחמוד עבאס אינו רוצה באלימות. אם תתרחש, הוא ינסה לבלום אותה בכל הכלים הפוליטיים והבטחוניים העומדים לרשותו. ברם, בהעדר הכנות מתאימות, הציבור בישראל עלול לאבד שארית האמון באפשרות של יציבות הבטחונית באיזור, שנבנתה בעמל רב בשנתיים האחרונות.

מאידך, גם בציבור הפלסטיני חשש כבד מפני הבאות. אנשים חרדים מפני הדרדרות לסבב אלים נוסף, כתוצאה מאבדן שליטה במצב שבו יחידים -משני הצדדים – נוטלים את החוק והנשק לידיהם.

לפיכך, אנו פונים אליך, מר נתניהו, בבקשה לנצל את המעמד ההיסטורי בעצרת האו"ם ולפנות מעל דוכן הנואמים גם אל הציבור הפלסטיני. אנו מציעים את "דף המסרים" הבא:

• בהנתן שהמהלך בעצרת הכללית הינו עובדה קיימת, אנו מבקשים לראות בו מסדרון למו"מ ישיר שאף יעצים אותו. אנא קרא בנאומך בעצרת הכללית לנשיא הרשות הפלסטינית לשלב בהצעת ההחלטה הפלסטינית מחוייבות למו"מ ישיר.

• בכוונת מר עבאס לקרא למימש חזון העצמאות הפלסטינית באמצעות מו"מ עם ישראל במתווה נאום הנשיא אובמה: גבולות 1967 כבסיס למו"מ וחילופי שטחים. בהכרה בעצמאותה של המדינה הפלסטינית כרוכה גם הכרה במדינת ישראל, היא מדינת הלאום היהודי, בגבולות שייקבעו במו"מ ישיר בין הצדדים. זהו אתגר היסטורי לא פשוט עבור שני הצדדים, שכן משני עברי המתרס יש הגורסים שלמות הארץ מעל הכל.

• לנו, הישראלים, זיקה לאומית ואמונית לכל שטחי ארץ ישראל בין הים לנהר. גם לפלסטינים זיקה לאומית ואמונית לכל שטחי הארץ מהים לנהר. על כן נדרשת שלמות הארץ מבחינה לאומית ואמונית עבור שני הצדדים.הפשרה הנדרשת הינה חלוקתה המדינית לשתי מדינות לאום טריטוריאליות וריבוניות,השוחרות שכנות של שלום ובטחון.

• לנו, היהודים, זיקה לאומית ואמונית לירושלים כולה. גם לפלסטינים בני דתות האיסלאם והנצרות זיקה לאומית ואמונית לירושלים כולה. לפיכך, אנו חותרים לפתרון שיותיר את ירושלים כיחידה מוניציפאלית אחת, אשר תכלול בתחומיה שתי בירות ריבוניות מבחינה מדינית, של ישראל ושל פלסטין.הנהגתה המוניציפאלית המשותפת תהיה מחוייבת לרווחת כל התושבים באופן שוויוני. אתרי הקודש ייהנו ממעמד אוניברסאלי מוסכם, אשר יאפשר לכל מאמיני שלושת הדתות גישה ופולחן על פי אמונתם, בבטחון ובכבוד.

• אנו רואים במדינת ישראל בית לאומי ליהודי העולם כולו. בד בבד, אנו מודעים לרגשותיהם של הפלסטינים ביחס לאדמה זאת. על כן עלינו להסכים כי זכות השבות היהודית תתממש בתחומי מדינת ישראל וזכות השיבה הפלסטינית תתממש בתחומי המדינה הפלסטינית, על פי מתכונת מוסכמת שתושג במו"מ ובאופן שלא יאיים על מהותן ובטחונן של ישראל ופלסטין בגבולותיהן המוסכמים.

• הסכם השלום יהווה מסמך המציין את סיומו של הסכסוך המדיני בין שני העמים וקץ התביעות ההדדיות. בד בבד, על הצדדים לראות בהסכם תחילתו של תהליך פיוס בין העם הישראלי לעם הפלסטיני. מפעל הפיוס ההדדי יכֻוון לתת מענה למצוקות האישיות, הקהילתיות והלאומיות הנובעות מהסכסוך הממושך והמדמם בינינו. הוא יהיה כרוך במאמצים פוליטיים, תקשורתיים וחינוכיים מתואמים ומשולבים להפגת האיבה, הפחד והבורות באשר ל"אחר" – אנחנו והם.

• הושט נא יד לשלום לכל עמי ערב והאסלאם במדינותיהם, בקווי היוזמה הערבית לשלום, על בסיס הצעותיך המדיניות הנ"ל.

אדוני ראש הממשלה,

אין לנו ספק כי מסרים מדיניים כאלה המוטמעים בהתבטאויותיך הפומביות לקראת ובמהלך העצרת הכללית, ואף בנאומך בפני מליאת משתתפיה, יזכו להאזנה קשובה ברחבי העולם, ויְזַכּוּ אותך ואת ישראל באשראי מדיני חדש, החיוני כל כך לשמירה על בטחוננו הלאומי. עמי ומנהיגי האיזור, מתורכיה בצפון ועד מצרים בדרום, יקשיבו לך ברוב קשב.

באיחולי הצלחה.

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה