אודות העמותה

אודות - הפורום לחשיבה אזורית
הפורום לחשיבה אזורית נוסד בשנת 2014, לאחר שלוש שנות פעילות באתר "אפשר לחשוב", במטרה לחולל שינוי תודעתי באופן שבו תופס הציבור הישראלי את המזרח התיכון ואת מקומה של ישראל בתוכו, ולעורר שיח מורכב על האזור שאינו ממוקד בסכסוך היהודי-ערבי.
 
לצורך זה מציעים עמיתי המחקר בפורום, שרובם מרצים ותלמידי מחקר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מידע וניתוח מעמיקים ומגוונים ביחס לשיח הרווח בישראל על המזרח התיכון, ומפיצים את תוצריהם בציבור.
 
השיח הציבורי והמקצועי הישראלי על המזרח התיכון מרוכז בישראל (ובעיקר ב"מה טוב ליהודים"), ויצרניו מתייחסים אל העוינות השוררת בין יהודים לבין ערבים כאל מצב קיומי. לכן מתאפיין השיח הזה בגישה בטחונית, חד-ממדית, הממוקדת בסיכונים מזה ובאינטרסים של מדינות, מוסדות וארגונים מן העבר השני.
 
עמיתי הפורום, לעומת זאת, מבקשים להבין את המתרחש באזור גם דרך עיניו של ה"אחר", ודוחים את תפיסת העוינות בין יהודים לבין ערבים כמצב קיומי או הכרחי. לכן גישת הפורום היא אזרחית, מרובדת, ומביאה בחשבון גם סיכויים, אינטרסים של קבוצות כוח ואינטרסים של אזרחים ותושבים. 
 
עמיתי הפורום מממשים את חזון הפורום במספר אופנים, בהתאם לתחומי עיסוקם, נושאי מחקריהם והעדפותיהם האישיות והמקצועיות.
 
ראשית, אנו בוחנים מזוויות מגוונות את ההתרחשויות במזרח התיכון המסוקרות בשיח הציבורי והמקצועי הישראלי.
 
שנית, אנו מציגים מידע וניתוח של התרחשויות במזרח התיכון שאינן מסוקרות בשיח הציבורי והמקצועי הישראלי.
 
שלישית, אנו נוקטים גישה בין-תחומית והשוואתית לעיסוק במזרח התיכון בן-זמננו. בכך אנו מאמצים "מזרחנות ישראלית חדשה", המתייחסת לישראל כמדינה מזרח-תיכונית שבינה לבין יתר המדינות באזור קיימים גם קווי דמיון מהותיים. עוד משתמע מגישה זו נסיון ללמידה ולהפקת לקחים ממשטרים, תהליכים ואזורי סכסוך אחרים בעולם.
 
רביעית, חוקרי הפורום אמונים על גישה מדעית ביקורתית ועל ניתוח תלוי-הקשר. עם זאת, אנו מאמינים כי ביקורת כלפי הזולת אינה רק נפוצה מדי בשיח הישראלי על המזרח התיכון, אלא שהיא "זולה" וקלה. ביקורת פנימית, לעומת זאת, אף שהיא קשה לעתים, היא הבסיס האמיתי לשיפור ולשינוי. על כן מופנית ביקורתנו גם כלפי השיח הציבורי והמקצועי על המזרח התיכון בארץ וכלפי יצרניו השונים – מוסדות ויחידים.
 
חמישית, נטועה בנו אמפתיה בסיסית לתושבי המזרח התיכון כולו. אנו מאמינים כי מעבר להיבט האנושי והמוסרי יש בכך גם תועלת מקצועית, באשר הדבר מאפשר לחוקרי הפורום היכרות טובה יותר עם ה"אחר" ועם האופן שבו הוא חווה את המציאות ומפרש אותה.
 
אנו מזמינים חוקרות וחוקרים, אנשי מקצוע ומעשה ובעלות ידע ועניין המזדהים/ות עם גישת הפורום, לשלוח לנו מאמרים לפרסום. על המאמרים להיות מקוריים, בהיקף מירבי של 750 מילה, ואין לפרסמם בבמות נוספות. המיקוד נדרש להיות בניתוח ולא בדעה. מראי מקום נדרשים, והם יצוינו כקישורים (hyperlink) בגוף המאמר. צירוף תמונות אפשרי ובלבד שצולמו על ידי המחבר/ת או שהן חופשיות לשימוש בוודאות.
 
ליצירת קשר עם ד"ר אסף דוד, המנהל האקדמי של הפורום ועורך האתר: assaf.david@mail.huji.ac.il.
חזון הפורום ומטרתו
הפורום לחשיבה אזורית נוסד בשנת 2014 על בסיס אתר "אפשר לחשוב", שהחל לפעול בשנת 2011. עמיתי הפורום הם חוקרות וחוקרים מתחומי ידע ופעילות מגוונים. מטרתנו היא לחולל שינוי בשיח הציבורי ובתפיסות הרווחות בישראל על המזרח התיכון.
 
אנו מאמינים שהפצתם של מידע וניתוח מקצועיים, מקוריים ומעמיקים תקדם בציבור הישראלי הבנה מורכבת יותר של המזרח התיכון ושל מקומה של ישראל בתוכו, ותסייע בטיפוח תקווה ואמון ביחסים של שלום בין אזרחי ישראל לבין אזרחי המדינות השכנות.
 
הפורום פועל להפצת תוצריו בציבור הרחב באמצעות אתר הפורום, שיתוף פעולה הדוק ורציף עם התקשורת הישראלית ופעילות ציבורית וחינוכית.
צוות