מאמרים
קצרים
מחמד רפעת בדראן המנוח
22.06.2016

טעית? תמות

לכיבוש יש מרחב טעות אין-סופי. לקרבנותיו אין הזדמנות לטעות אפילו פעם אחת.

לכיבוש יש מרחב טעות אין-סופי

את כל הזמן שבעולם, זמנו שלו וזמן קורבנותיו, לטעות

כל האזורים שתחת שליטתו יכילו את הטעות

אלף מנגנונים ברשותו, מוכנים ומזומנים להצדיק את הטעות

ומיליון מחקים בידיו כדי למחוק אותה

אולם לקורבנותיו אין הזדמנות אחת לטעות

כמו להיות ילדים צוחקים

כמו לצעוד ברגליהם

כמו להיות בבתיהם וברחובותיהם

אם יטעו כאלה טעויות – ימותו

(לילד מחמוד רפעת בדראן שנהרג ב"טעות" על ידי הכיבוש)

***

إذا أخطأوا ماتوا!

للاحتلال متّسع لا نهائي للخطأ،

كامل الوقت، وقته هو ووقت ضحاياه، لارتكاب الخطأ

كل المناطق تحت سيطرة الاحتلال تحتمل الخطأ

للاحتلال ألف جهاز متحفّز لتبرير الخطأ

للاحتلال مليون محّاية لمحو الخطأ!

أما ضحاياه فليس أمامهم أي فرصة للخطأ!

كأن يكونوا أطفالا ويضحكوا

كأن يستعملوا أقدامهم ويمشوا

كأن يكونوا هناك في بيوتهم وشوارعهم!

ضحايا الاحتلال ـ إذا أخطأوا ماتوا!

(الطفل محمود رفعت بدران الذي قتله الاحتلال عن طريق "الخطأ")

מאמרים נוספים