בעמוד זה אנו מציגים מאמרים הבוחנים מזוויות מגוונות את התרחשויות תרבות וחברה ומספקים מידע וניתוח מעמיקים ומגוונים ביחס לשיח הציבורי והמקצועי הרווח בתחום

תביעות האומה לעומת תביעות המקצוע – תפקוד התקשורת בעת המלחמה 

באיזון שכל כלי תקשורת נדרש לו בזמן מלחמה, בין תביעות האומה להעלות את המורל ובין תביעות המקצוע לומר את הדברים כהווייתם, בוחרת העיתונות הממוסדת בישראל מאז ה-7.10 בתביעות האומה. היא אמנם ביקורתית כלפי הממשלה, אולם אין בה ביקורת מאתגרת בנוגע לתפיסת הסכסוך

אלי פרידמן
15/11/2023