מִנְבַּר-גיליון 10

שלום יהודי–פלסטיני מבוסס שותפות: מפרדיגמה רעיונית למציאות מתהווה

מאי 2023