טיפול רפואי. אילוסטרציה. מרץ 2013 (צילום: IDF, מתוך: Flickr)
טיפול רפואי. אילוסטרציה. (צילום: IDF, מתוך: Flickr)
Below are share buttons

הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל: כוח אזרחי מקצועי ערבי-יהודי המשנה מציאות

גיליון 07,

גיליון שביעי: לחץ דם מקומי: ערבים ויהודים במערכת הבריאות בישראל

הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל הוא גוף ההתנדבות היהודי-ערבי הגדול ביותר הפועל כיום בגליל. החברים והחברות בפורום פועלים לצמצום הפערים בבריאות ובשירותי הבריאות בין הפריפריה למרכז ובין האוכלוסיות השונות באזור הצפון.

בשל הרלוונטיות של הפורום לנושא הבריאות ויחסי יהודים-ערבים, החלטנו להטיל עליו ועל פעילותו זרקור מיוחד.

חזון הפורום הוא להפוך את מחוז הצפון למחוז מוביל בארץ בבריאות כל תושביו ותושבותיו.

הייעוד שלנו

הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל נועד לספק מסגרת עשייה והשפעה לתושבי/ות האזור המבקשים לעשות שימוש בידע הרב שצברו בשטח – בחיי היומיום או בעבודתם – שלא כמו מסגרות אחרות, המגייסות פעילים למימוש אג'נדה נתונה. הגיוון המקצועי, האתני, התרבותי והפוליטי של חברי/ות הפורום מהווה כר פורה להעלאת יוזמות ורעיונות חדשים. כמו כן, גיוון זה מאפשר לבחון כל סוגיה ממגוון רחב של נקודות מבט, וכך לקדם עשייה באופן עמוק, מורכב ומשמעותי מתוך בניית שותפות מקצועית ואזרחית.

מי אנחנו?

אנו תושבי ותושבות הגליל, ערבים ויהודים, שבחרנו לפעול יחד, ובהתנדבות, כדי לשנות את המציאות הקשה בכל הקשור לבריאותנו ולפעול לקידום הבריאות של כולנו מתוך אחריות משותפת, מקצועיות וערבות הדדית. העיסוק המשותף בתחום הבריאות מספק מסגרת שוויונית לבניית סולידריות בין הקבוצות, שכן כ-54% מאוכלוסיית הגליל הם ערבים. יהודים/ות וערבים/ות גם יחד ניצבים בתפקידי מפתח רבי השפעה במסגרות שירותי הבריאות בקהילה ובבתי החולים בצפון, ולכן הדיאלוג והעבודה ההתנדבותית המשותפת בפורום נעשים מעמדה של מנהיגות פרופסיונלית. הפורום מהווה רשת פתוחה ותומכת לייזום ולקידום של עשייה התנדבותית. מודל הפעילות שלו מבוסס על הידע הקיים בשטח ועל הרצון לקדם שינוי ברמה המקומית והאזורית. מאז הקמתו ב-2013 הפורום הולך וגדל ומפותחות בו מסגרות חדשות לעשייה ולהשפעה בשטח.

כיום, פעילות הפורום מבוססת על גרעין של כשבעים מתנדבות ומתנדבים הפועלים ברמה המקומית הקהילתית וברמה הארצית לקידום שינויי מדיניות ולשיתוף הציבור. במעגל שני פועלים כ-150 מתנדבות ומתנדבים אשר תומכים בפעילות הפורום בפעולות אד-הוק.

חברי הפורום וחברותיו פועלים באופן שוטף לקידום פרויקטים רבים בהובלת צוותים. עם הפרויקטים האלה נמנים מניעה והפסקה של עישון באוכלוסייה הערבית; עידוד הנקה באוכלוסיות מוחלשות; פיתוח מקצועי לצוותי הבריאות והרפואה בצפון; מחקר אקדמי; חינוך לבריאות; ועוד. בפורום פועל גם צוות אסטרטגי למען שינוי וקידום של מדיניות בתחום הבריאות.

הנחות העבודה שלנו

יצירת כוח פוליטי בפריפריה מצריכה שותפות, ובגליל ישנם התנאים המתאימים לכך: היות שישנו איזון (יחסית לתחומים אחרים) בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית בכל הנוגע למנהיגות המקצועית ולחלוקת הכוח בקרב אנשי המקצוע בתחום הבריאות, תחום זה מאפשר ליצור שותפויות משמעותיות ביותר בין ערבים/ות ליהודים/ות. אנו רואים בכך את אחד ממנועי הפעילות של הפורום, מצב שביכולתו לקדם יצירה של בסיס כוח פרופסיונלי ופוליטי משותף לצד בנייה של סולידריות אישית ומקצועית.

בשטח קיים ידע רב: בידי תושבי ותושבות ערים, כפרים, מושבים וקיבוצים בגליל – אנשי ונשות מקצוע מתחום הבריאות והרפואה, אנשי ונשות חינוך, ארגונים חברתיים וכו' – אצור ידע רב. אנו מכירים את המציאות בגליל, יודעים לזהות את הצרכים והבעיות של יישובי האזור, ויכולים להציע פתרונות יעילים, המבוססים על הנכסים וההזדמנויות הקיימים בצפון.

האישי/מקצועי הוא הפוליטי: תושבי הגליל נאלצים להמתין זמן רב לקבלת טיפול רפואי, לנסוע למקומות מרוחקים כדי לבצע בדיקות ולקבל טיפול, ולעתים קרובות להיות מטופלים על ידי רופא/ה לא מומחה/ית. זו התנסות אישית, ואולי משפחתית, אך יש לה גם היבטים פוליטיים, שכן היא מבטאת היעדר מדיניות ותקצוב רב-שנתי לשיפורה ולשיקומה של תשתית שירותי הבריאות והרפואה בצפון. כמו כן, בחלק ניכר מהיישובים הערביים בגליל חסרים שבילי הליכה ושבילי אופניים, פארקים וגני שעשועים. אלה אינם מותרות אלא תשתית ציבורית שמעודדת אורח חיים בריא. אם כן, נוסף על פערי ההזדמנויות בין הגליל למרכז יש גם פערים בתוך האזור, בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית.

פערי הבריאות אינם גזירת גורל: אנו סבורים כי באמצעות תוכנית רב-שנתית ורב-תחומית מתוקצבת אפשר לצמצם את פערי הבריאות בין הגליל למרכז ובין תושבי הגליל היהודים והערבים. בין השאר נדרש להגדיר סטנדרטים של זמן, של מרחק ושל איכות לקבלת טיפול רפואי; לבטל את דרישת המימון התואם (מצ'ינג) מבתי החולים ומהרשויות המקומיות בגליל כתנאי ליצירה או לחיזוק של שירותים נחוצים; ולפתח מענה ייחודי למשבר הבריאות באוכלוסייה הערבית.

אתגרים מרכזיים שניצבים לפני הפורום

על אף זכותם של כלל אזרחי המדינה לקבל שירותי בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד–1994, ישנם פערים גדולים, ההולכים ומעמיקים, בין הצפון למרכז בהיקף שירותי הבריאות הזמינים ובאיכותם, וכן במצב הבריאות. הפערים מתבטאים בין היתר בהיעדר מוחלט של שירותים רפואיים מסוימים, במחסור מקומי בשירותים היוצר עומס על המערכת ותורים ארוכים לקבלת שירות רפואי, ובפריסת שירותים והנגשה תרבותית חסרות, שאינן מתחשבות במאפייניה של האוכלוסייה המגוונת בגליל.

הפערים באים לידי ביטוי במדדים רבים. לדוגמה, תוחלת החיים בצפון נמוכה בשנתיים מתוחלת החיים במרכז; שיעור תמותת התינוקות במחוז הצפון נותר בעינו – לעומת שאר המחוזות, שבהם חלה בו ירידה; שיעור הרופאים לאלף נפש במחוז הצפון הוא הנמוך ביותר בארץ ועומד על כמחצית משיעורם בתל אביב; שיעור האחיות ושיעור כוח העזר הרפואי לאלף נפש נמוכים באופן ניכר מהנתונים המקבילים באזור המרכז ותל אביב; ושיעור מיטות האשפוז לאלף נפש נמוך גם הוא הרבה יותר מהנתון המקביל בשאר המחוזות.

מצבה של האוכלוסייה הערבית, ששיעורה כאמור כ-54% מאוכלוסיית הצפון, קשה במיוחד: תוחלת החיים באוכלוסייה הערבית הכללית נמוכה בכארבע שנים מהממוצע באוכלוסייה היהודית, ובשנת 2014 אף חלה ירידה של למעלה משנה בתוחלת החיים של גברים ערבים, מ-78 ל-76.9 שנים (נתון זה נותר בעינו בשנת 2015); בתוך עשור הוכפל מספר החולים במחלות כרוניות באוכלוסייה הערבית: 29.6% מהערבים מגיל 21 ומעלה לוקים במחלה כרונית; מחצית מהגברים הערבים מעשנים; ועוד.

תהליך העבודה המתמשך במסגרת הפורום, מתוך שותפות אישית ומקצועית, משמש מצע לבניית סולידריות בין החברים והחברות בו. הפורום משמש פלטפורמה ייחודית לקידום יזמות התנדבותית בקרב תושבי/ות הצפון ולהשפעה על מקבלי ההחלטות ועל סדר היום הציבורי. יחד בנינו כוח אזרחי משותף הפועל לקידום בריאותם של כלל תושבי הצפון והעלינו את העיסוק במשבר הבריאות החמור בצפון לסדר היום של מקבלי ההחלטות ושל התקשורת, מתוך דגש על ייצוג מגוון האוכלוסיות בגליל לפי צורכיהן המשותפים והייחודיים.

את מתנדבי ומתנדבות הפורום מלווה צוות מקצועי המורכב מאנשי אגודת הגליל וארגון "שתיל", בשיתוף האגודה לזכויות האזרח, האגודה לפיתוח ולקידום כוח האדם בשירותים החברתיים בישראל (אלכ"א), רופאים לזכויות אדם, מוסדות אקדמיים, רשויות מקומיות ועוד."מרגנית אופיר גוטלר " רכזת קידום תוכניות באגודת הגליל – האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות; וחברת הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל
צילום: נדין נאשף
"עו״ד נורית דסאו"

מרגנית אופיר גוטלר
,
נורית דסאו

מִנְבַּר

גיליון שביעי: לחץ דם מקומי: ערבים ויהודים במערכת הבריאות בישראל

הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל הוא גוף ההתנדבות היהודי-ערבי הגדול ביותר הפועל כיום בגליל. החברים והחברות בפורום פועלים לצמצום הפערים בבריאות ובשירותי הבריאות בין הפריפריה למרכז ובין האוכלוסיות השונות באזור הצפון.

בשל הרלוונטיות של הפורום לנושא הבריאות ויחסי יהודים-ערבים, החלטנו להטיל עליו ועל פעילותו זרקור מיוחד.

חזון הפורום הוא להפוך את מחוז הצפון למחוז מוביל בארץ בבריאות כל תושביו ותושבותיו.

הייעוד שלנו

הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל נועד לספק מסגרת עשייה והשפעה לתושבי/ות האזור המבקשים לעשות שימוש בידע הרב שצברו בשטח – בחיי היומיום או בעבודתם – שלא כמו מסגרות אחרות, המגייסות פעילים למימוש אג'נדה נתונה. הגיוון המקצועי, האתני, התרבותי והפוליטי של חברי/ות הפורום מהווה כר פורה להעלאת יוזמות ורעיונות חדשים. כמו כן, גיוון זה מאפשר לבחון כל סוגיה ממגוון רחב של נקודות מבט, וכך לקדם עשייה באופן עמוק, מורכב ומשמעותי מתוך בניית שותפות מקצועית ואזרחית.

מי אנחנו?

אנו תושבי ותושבות הגליל, ערבים ויהודים, שבחרנו לפעול יחד, ובהתנדבות, כדי לשנות את המציאות הקשה בכל הקשור לבריאותנו ולפעול לקידום הבריאות של כולנו מתוך אחריות משותפת, מקצועיות וערבות הדדית. העיסוק המשותף בתחום הבריאות מספק מסגרת שוויונית לבניית סולידריות בין הקבוצות, שכן כ-54% מאוכלוסיית הגליל הם ערבים. יהודים/ות וערבים/ות גם יחד ניצבים בתפקידי מפתח רבי השפעה במסגרות שירותי הבריאות בקהילה ובבתי החולים בצפון, ולכן הדיאלוג והעבודה ההתנדבותית המשותפת בפורום נעשים מעמדה של מנהיגות פרופסיונלית. הפורום מהווה רשת פתוחה ותומכת לייזום ולקידום של עשייה התנדבותית. מודל הפעילות שלו מבוסס על הידע הקיים בשטח ועל הרצון לקדם שינוי ברמה המקומית והאזורית. מאז הקמתו ב-2013 הפורום הולך וגדל ומפותחות בו מסגרות חדשות לעשייה ולהשפעה בשטח.

כיום, פעילות הפורום מבוססת על גרעין של כשבעים מתנדבות ומתנדבים הפועלים ברמה המקומית הקהילתית וברמה הארצית לקידום שינויי מדיניות ולשיתוף הציבור. במעגל שני פועלים כ-150 מתנדבות ומתנדבים אשר תומכים בפעילות הפורום בפעולות אד-הוק.

חברי הפורום וחברותיו פועלים באופן שוטף לקידום פרויקטים רבים בהובלת צוותים. עם הפרויקטים האלה נמנים מניעה והפסקה של עישון באוכלוסייה הערבית; עידוד הנקה באוכלוסיות מוחלשות; פיתוח מקצועי לצוותי הבריאות והרפואה בצפון; מחקר אקדמי; חינוך לבריאות; ועוד. בפורום פועל גם צוות אסטרטגי למען שינוי וקידום של מדיניות בתחום הבריאות.

הנחות העבודה שלנו

יצירת כוח פוליטי בפריפריה מצריכה שותפות, ובגליל ישנם התנאים המתאימים לכך: היות שישנו איזון (יחסית לתחומים אחרים) בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית בכל הנוגע למנהיגות המקצועית ולחלוקת הכוח בקרב אנשי המקצוע בתחום הבריאות, תחום זה מאפשר ליצור שותפויות משמעותיות ביותר בין ערבים/ות ליהודים/ות. אנו רואים בכך את אחד ממנועי הפעילות של הפורום, מצב שביכולתו לקדם יצירה של בסיס כוח פרופסיונלי ופוליטי משותף לצד בנייה של סולידריות אישית ומקצועית.

בשטח קיים ידע רב: בידי תושבי ותושבות ערים, כפרים, מושבים וקיבוצים בגליל – אנשי ונשות מקצוע מתחום הבריאות והרפואה, אנשי ונשות חינוך, ארגונים חברתיים וכו' – אצור ידע רב. אנו מכירים את המציאות בגליל, יודעים לזהות את הצרכים והבעיות של יישובי האזור, ויכולים להציע פתרונות יעילים, המבוססים על הנכסים וההזדמנויות הקיימים בצפון.

האישי/מקצועי הוא הפוליטי: תושבי הגליל נאלצים להמתין זמן רב לקבלת טיפול רפואי, לנסוע למקומות מרוחקים כדי לבצע בדיקות ולקבל טיפול, ולעתים קרובות להיות מטופלים על ידי רופא/ה לא מומחה/ית. זו התנסות אישית, ואולי משפחתית, אך יש לה גם היבטים פוליטיים, שכן היא מבטאת היעדר מדיניות ותקצוב רב-שנתי לשיפורה ולשיקומה של תשתית שירותי הבריאות והרפואה בצפון. כמו כן, בחלק ניכר מהיישובים הערביים בגליל חסרים שבילי הליכה ושבילי אופניים, פארקים וגני שעשועים. אלה אינם מותרות אלא תשתית ציבורית שמעודדת אורח חיים בריא. אם כן, נוסף על פערי ההזדמנויות בין הגליל למרכז יש גם פערים בתוך האזור, בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית.

פערי הבריאות אינם גזירת גורל: אנו סבורים כי באמצעות תוכנית רב-שנתית ורב-תחומית מתוקצבת אפשר לצמצם את פערי הבריאות בין הגליל למרכז ובין תושבי הגליל היהודים והערבים. בין השאר נדרש להגדיר סטנדרטים של זמן, של מרחק ושל איכות לקבלת טיפול רפואי; לבטל את דרישת המימון התואם (מצ'ינג) מבתי החולים ומהרשויות המקומיות בגליל כתנאי ליצירה או לחיזוק של שירותים נחוצים; ולפתח מענה ייחודי למשבר הבריאות באוכלוסייה הערבית.

אתגרים מרכזיים שניצבים לפני הפורום

על אף זכותם של כלל אזרחי המדינה לקבל שירותי בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד–1994, ישנם פערים גדולים, ההולכים ומעמיקים, בין הצפון למרכז בהיקף שירותי הבריאות הזמינים ובאיכותם, וכן במצב הבריאות. הפערים מתבטאים בין היתר בהיעדר מוחלט של שירותים רפואיים מסוימים, במחסור מקומי בשירותים היוצר עומס על המערכת ותורים ארוכים לקבלת שירות רפואי, ובפריסת שירותים והנגשה תרבותית חסרות, שאינן מתחשבות במאפייניה של האוכלוסייה המגוונת בגליל.

הפערים באים לידי ביטוי במדדים רבים. לדוגמה, תוחלת החיים בצפון נמוכה בשנתיים מתוחלת החיים במרכז; שיעור תמותת התינוקות במחוז הצפון נותר בעינו – לעומת שאר המחוזות, שבהם חלה בו ירידה; שיעור הרופאים לאלף נפש במחוז הצפון הוא הנמוך ביותר בארץ ועומד על כמחצית משיעורם בתל אביב; שיעור האחיות ושיעור כוח העזר הרפואי לאלף נפש נמוכים באופן ניכר מהנתונים המקבילים באזור המרכז ותל אביב; ושיעור מיטות האשפוז לאלף נפש נמוך גם הוא הרבה יותר מהנתון המקביל בשאר המחוזות.

מצבה של האוכלוסייה הערבית, ששיעורה כאמור כ-54% מאוכלוסיית הצפון, קשה במיוחד: תוחלת החיים באוכלוסייה הערבית הכללית נמוכה בכארבע שנים מהממוצע באוכלוסייה היהודית, ובשנת 2014 אף חלה ירידה של למעלה משנה בתוחלת החיים של גברים ערבים, מ-78 ל-76.9 שנים (נתון זה נותר בעינו בשנת 2015); בתוך עשור הוכפל מספר החולים במחלות כרוניות באוכלוסייה הערבית: 29.6% מהערבים מגיל 21 ומעלה לוקים במחלה כרונית; מחצית מהגברים הערבים מעשנים; ועוד.

תהליך העבודה המתמשך במסגרת הפורום, מתוך שותפות אישית ומקצועית, משמש מצע לבניית סולידריות בין החברים והחברות בו. הפורום משמש פלטפורמה ייחודית לקידום יזמות התנדבותית בקרב תושבי/ות הצפון ולהשפעה על מקבלי ההחלטות ועל סדר היום הציבורי. יחד בנינו כוח אזרחי משותף הפועל לקידום בריאותם של כלל תושבי הצפון והעלינו את העיסוק במשבר הבריאות החמור בצפון לסדר היום של מקבלי ההחלטות ושל התקשורת, מתוך דגש על ייצוג מגוון האוכלוסיות בגליל לפי צורכיהן המשותפים והייחודיים.

את מתנדבי ומתנדבות הפורום מלווה צוות מקצועי המורכב מאנשי אגודת הגליל וארגון "שתיל", בשיתוף האגודה לזכויות האזרח, האגודה לפיתוח ולקידום כוח האדם בשירותים החברתיים בישראל (אלכ"א), רופאים לזכויות אדם, מוסדות אקדמיים, רשויות מקומיות ועוד."מרגנית אופיר גוטלר " רכזת קידום תוכניות באגודת הגליל – האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות; וחברת הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל
צילום: נדין נאשף
"עו״ד נורית דסאו"

Below are share buttons