מנבר - במה - במת ון ליר לדיון ולמחקר על יהודים ופלסטינים בישראל - גיליון ראשון.
Below are share buttons

"מַנבָּר ון ליר" (منبر فان لير)/"במת ון ליר"

גיליון 01,

"מַנבָּר ון ליר" (منبر فان لير)/"במת ון ליר" הוא עלון אלקטרוני (ניוזלטר) חדש מבית מכון ון ליר בירושלים שיוקדש ליחסי יהודים ופלסטינים בישראל. העלון יֵצא שלוש פעמים בשנה וישמש במה (מַנבָּר בערבית) לדיון ביקורתי בשאלות חברתיות ופוליטיות בישראל, מתוך התמקדות בסוגיות הנוגעות למיעוט הפלסטיני בישראלי, ליחסי יהודים–ערבים במדינה, לפרקטיקות של התנגדות והשתלבות של יהודים וערבים ולמתחים המתקיימים בין הקהילות ובתוכן בתחומי חיים שונים ובצל הסכסוך המתמשך בין ישראל לעולם הערבי. כל גיליון יתמקד בנושא עיקרי ויביא אל קוראי העברית והערבית מאמרי דעה של חוקרות וחוקרים מובילים שיאירו זוויות מגוונות של הנושא הנבחר. הגיליון יפורסם בשתי השפות, ערבית ועברית, וישאף להנכיח את קיומם של שני עמים ושתי זהויות לאומיות במדינה אחת, על המפריד והמשותף ביניהם. בכל גיליון נכלול גם עדכונים שוטפים על הפעילויות המתקיימות במכון ון ליר ועוסקות בסוגיות הנושקות לאלו של העלון, ובכלל זה קבוצות מחקר ודיון, פרסומים, כנסים וסדנאות.

הגיליון הזה, הראשון של "מַנבָּר ון ליר", מוקדש לבחירות שהתקיימו בחודש ינואר 2013. 

אמנם חלפו כבר מספר חודשים מאז הבחירות אולם הנושאים הנדונים אקטואליים ובעלי השלכות לטווח ארוך. בגיליון בחרנו להתמקד בשיקולי הפלסטינים אזרחי ישראל בנוגע להשתתפות בבחירות, וגם בתוצאות הבחירות ובהשלכותיהן על יחסי יהודים וערבים בישראל.  יש לציין כי המאמרים מבטאים את דעת כותביהם וכי אין כאן בהכרח "מיגוון מייצג" של קולות ועמדות.

עם סגירת הגיליון נודע על ההסכמה הקואליציונית להעלאת אחוז החסימה ל-4% בבחירות הבאות. הדבר יחייב היערכות חדשה של המפלגות הקטנות עוד בתקופת הכנסת הנוכחית וישפיע ישירות על הפוליטיקה הערבית הפנימית.

"מַנבָּר ון ליר" ממשיך מסורת ארוכת שנים של דיון ומחקר במכון ון ליר בנושא הקריטי של יחסי יהודים ופלסטינים, ומצטרף לשורה ארוכה של פרסומים בנידון. אנו מאחלים לכם קריאה מעניינת ומקווים כי תמצאו ב"מַנבָּר ון ליר" מקור מאתגר להבנה מעמיקה של הסוגיות העומדות לפתחם של אזרחי ישראל, היהודים והפלסטינים.

נשמח לתגובות ולהערות,

שרה אוסצקי-לזר – עורכת

חנאן סעדי ויוני מנדל – חברי מערכת

אפריל 2013

"מַנבָּר ון ליר" (منبر فان لير)/"במת ון ליר" הוא עלון אלקטרוני (ניוזלטר) חדש מבית מכון ון ליר בירושלים שיוקדש ליחסי יהודים ופלסטינים בישראל. העלון יֵצא שלוש פעמים בשנה וישמש במה (מַנבָּר בערבית) לדיון ביקורתי בשאלות חברתיות ופוליטיות בישראל, מתוך התמקדות בסוגיות הנוגעות למיעוט הפלסטיני בישראלי, ליחסי יהודים–ערבים במדינה, לפרקטיקות של התנגדות והשתלבות של יהודים וערבים ולמתחים המתקיימים בין הקהילות ובתוכן בתחומי חיים שונים ובצל הסכסוך המתמשך בין ישראל לעולם הערבי. כל גיליון יתמקד בנושא עיקרי ויביא אל קוראי העברית והערבית מאמרי דעה של חוקרות וחוקרים מובילים שיאירו זוויות מגוונות של הנושא הנבחר. הגיליון יפורסם בשתי השפות, ערבית ועברית, וישאף להנכיח את קיומם של שני עמים ושתי זהויות לאומיות במדינה אחת, על המפריד והמשותף ביניהם. בכל גיליון נכלול גם עדכונים שוטפים על הפעילויות המתקיימות במכון ון ליר ועוסקות בסוגיות הנושקות לאלו של העלון, ובכלל זה קבוצות מחקר ודיון, פרסומים, כנסים וסדנאות.

הגיליון הזה, הראשון של "מַנבָּר ון ליר", מוקדש לבחירות שהתקיימו בחודש ינואר 2013. 

אמנם חלפו כבר מספר חודשים מאז הבחירות אולם הנושאים הנדונים אקטואליים ובעלי השלכות לטווח ארוך. בגיליון בחרנו להתמקד בשיקולי הפלסטינים אזרחי ישראל בנוגע להשתתפות בבחירות, וגם בתוצאות הבחירות ובהשלכותיהן על יחסי יהודים וערבים בישראל.  יש לציין כי המאמרים מבטאים את דעת כותביהם וכי אין כאן בהכרח "מיגוון מייצג" של קולות ועמדות.

עם סגירת הגיליון נודע על ההסכמה הקואליציונית להעלאת אחוז החסימה ל-4% בבחירות הבאות. הדבר יחייב היערכות חדשה של המפלגות הקטנות עוד בתקופת הכנסת הנוכחית וישפיע ישירות על הפוליטיקה הערבית הפנימית.

"מַנבָּר ון ליר" ממשיך מסורת ארוכת שנים של דיון ומחקר במכון ון ליר בנושא הקריטי של יחסי יהודים ופלסטינים, ומצטרף לשורה ארוכה של פרסומים בנידון. אנו מאחלים לכם קריאה מעניינת ומקווים כי תמצאו ב"מַנבָּר ון ליר" מקור מאתגר להבנה מעמיקה של הסוגיות העומדות לפתחם של אזרחי ישראל, היהודים והפלסטינים.

נשמח לתגובות ולהערות,

שרה אוסצקי-לזר – עורכת

חנאן סעדי ויוני מנדל – חברי מערכת

אפריל 2013

Below are share buttons