מכון ון ליר
Below are share buttons

פעילויות, כנסים וקבוצות דיון ומחקר במכון ון ליר בירושלים בתחום יחסי יהודים ופלסטינים בישראל, 2016פעילויות, כנסים וקבוצות דיון ומחקר במכון ון ליר בירושלים בתחום יחסי יהודים ופלסטינים בישראל, 2016

גיליון 06,

הופיע הכרך השביעי של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה בגרסה אלקטרונית נגישה לכול. מפעל סטטיסטי זה, שהחל בשנת 2002, מוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל והשינויים הפנימיים המתחוללים בה. עד כה יצאו לאור ארבעה ספרים במהדורה מודפסת. החל בכרך החמישי הספר יוצא במהדורה אלקטרונית (בעברית ובאנגלית), ואפשר לקרוא ולהוריד אותו באתר המכון. עורך: רמסיס גרא.

התחלנו סדרת מפגשים לרגל השקת מנאראת – מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים. הסדרה נקראת "לא רק שחור ולבן: יהודים וערבים במזרח תיכון משתנה" בסדרה אנו מבקשים להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות עכשוויות הקשורות ליחסי יהודים–ערבים. המפגש הראשון התקיים ב-5 באפריל 2016 ונושאו היה "קווים לדמותו של הסרט הערבי של יום שישי אחר הצהריים". במפגש השתתפו יוצרי הסרט "סרט ערבית" איל שגיא-ביזאוי ושרה צפרוני, פרופ' יהודה שנהב, וגב' זהייה קונדוס. בחודש מאי יתקיימו שני אירועים נוספים בסדרה: ב-3 במאי התקיים מפגש שבמרכזו סוגיית האסירים הפלסטינים ומקומם בפתרון ההידרדרות הפוליטית והביטחונית ביחסי ישראל–פלסטין, וב-31 במאי התקיים מפגש שבמרכזו דיון בהשתתפות חוקרות וחוקרים יהודים וערבים בנוגע למחאות פוליטיות וחברתיות במזרח התיכון בצל משטרים סמכותניים.

השפה הערבית במרחב האקדמי בישראל: המיזם מתקיים בשותפות עם דיראסאת – מרכז ערבי למשפט ומדיניות, וסיכוי – העמותה לקידום שוויון אזרחי, ובמימון האיחוד האירופי. מטעם מכון ון ליר בירושלים מובילים את המיזם ד"ר יוני מנדל ומייסלון דלאשה, והוא מתמקד בקידום השפה הערבית במרחב האקדמי דרך קיום כנסים וקורסים אקדמיים בשפה הערבית. במהלך שנת 2015, ובפעם הראשונה בארץ, התקיימו ארבעה כנסים אקדמיים בשפה הערבית בארבע אוניברסיטאות מחקר. האחרון שבהם (ב-3 בדצמבר באוניברסיטת תל-אביב) עסק במקומה של השפה הערבית בקרב יהודים בישראל ומזרחים בפרט, ונשא את הכותרת: "אנא מן אל-יהוד: על יהודים, מזרחיוּת והשפה הערבית בישראל".

פורום המתרגמים ערבית–עברית: המיזם, בראשות פרופ' יהודה שנהב, פועל לקידום תרגומים מהספרות הערבית לעברית והנגשתם לקורא הישראלי. בתוך קונטקסט עגום – פחות מאחוז מהיהודים ילידי הארץ הם בעלי ידע בערבית ברמה המאפשרת קריאת ספרות –הפורום מבקש להציג לקורא הישראלי מבחר מהספרות הערבית בכלל ומהספרות הפלסטינית בפרט. בפורום נקבצו יותר מ-25 מתרגמים וחוקרי תרגום מהמובילים בישראל, יהודים וערבים, שמטרתם לתרגם במהלך שלוש השנים הבאות כ-15 ספרים שנכתבו ברחבי המזרח התיכון – מערבית לעברית. הכוונה היא לאפשר לקורא הישראלי להתוודע לקולות, לרעיונות ולחיים במרחב הערבי, הנעדרים לחלוטין מהשיח הספרותי, החברתי והפוליטי בישראל.

הפורום להנגשת ההשכלה הגבוהה לערבים בניהולה של ד"ר שרה אוסצקי-לזר: עם יישום תוכנית המל"ג-ות"ת לעידוד הנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים ערבים ומינוי אחראים ורכזים לתוכנית בכל המוסדות המתוקצבים הוקם במכון ון ליר בירושלים, בשיתוף עם המל"ג, פורום של כלל העוסקים בנושא. הפורום משמש במה לדיון ולחילופי ידע בין המוסדות האקדמיים שבהם מתקיימת התוכנית, והוא נועד לשפר את קליטת הסטודנטים הערבים באקדמיה ולקדם את המצוינות ואת ההישגים בקרבם. בכנסים שארגן הפורום נדונו סוגיות כמו הכוון תעסוקתי, הנגשת האקדמיה לחברה הבדואית ולסטודנטים ממזרח ירושלים, והדרכים ליצירת קמפוסים משותפים. בדצמבר 2015 נערך מפגש בנושא לימודי אמנויות, עיצוב ואדריכלות בבצלאל שכינס יחד נציגים מן המוסדות האקדמיים המלמדים תחומים אלו, ודן בדרכים למשיכת סטודנטים ערבים ללימודים אלו ולהתאמת תוכני הלימוד גם לתרבות הערבית.

קבוצת הדיון תכנון ובנייה במזרח ירושלים בניהולו של ד"ר מאיר מרגלית החלה את פעילותה בתחילת שנת 2015. הקבוצה בוחנת את סוגיית התכנון והבנייה במזרח ירושלים על מאפייניה השונים, ומטרתה להציע חלופות אפשריות להתמודדות עם המשבר בתחום זה. ב-11 בינואר 2016 התקיים ערב דיון שכותרתו "השפעת המצב המדיני על התכנון והבנייה במזרח ירושלים".

עידוד וטיפוח של קריאת ספרים לילדים בגיל הרך בחברה הערבית: תוכנית חדשנית המעודדת הורים לילדים לפני גיל בית ספר לקרוא לילדיהם סיפורים. המיזם הוא פרי שיתוף פעולה עם מחלקת החינוך בעיריית אום אל-פחם ומכללת אלקאסמי, והוא פועל בניהולן של היפא סבאג ממכון ון ליר בירושלים ופרופ' מרגלית זיו, המנהלת האקדמית של מרכז בידאיאת במכללת אלקאסמי. המיזם השלים את שנתו השלישית ושואף להתרחב למקומות נוספים. התוכנית מלווה בצוות בין-לאומי של אנשי מקצוע ואקדמיה.

בינואר 2016 יצא לאור הספר אזרחות על תנאי, קובץ מאמרים בעריכתם של ד"ר שרה אוסצקי-לזר ממכון ון ליר בירושלים וחבר הכנסת ד"ר יוסף ג'בארין, לשעבר מנהל מרכז דיראסאת. מאמרי הקובץ מבוססים על מחקריהם של חוקרים שהשתתפו בקבוצת המחקר והדיון באותו שם שהתנהלה במכון ון ליר. הספר הופיע בהוצאה משותפת של המרכז היהודי–ערבי באוניברסיטת חיפה והוצאת פרדס. אף כי עיקר עבודת הקבוצה נעשתה בשנים 2012–2013 הנושאים שעסקה בהם אקטואליים וחשובים היום יותר מתמיד.

קבוצת הדיון החברה הערבית בישראל 2001–2011: תמורות ומגמות שינוי בראשות פרופ' עזיז חידר עוסקת בסקירה ובניתוח של השינויים והתמורות שהתחוללו בחברה הערבית בישראל, כפי שהם משתקפים בנתונים שבשבעת כרכי השנתון הסטטיסטי ספר החברה הערבית בישראל שפרסם מכון ון ליר בירושלים על פני עשור (2001–2011). המשימה של קבוצת החוקרים היא להעריך ולהבליט את השינויים המשמעותיים שעוברים על החברה הערבית על ידי ניתוח הנתונים ומתן פירושים והסברים לתהליכים שמתחוללים בה.

יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימוד השפה הערבית בבתי ספר יהודיים: מיזם זה יצא לדרך בחודש יוני 2016. זהו מפעל משותף של מכון ון ליר בירושלים ויוזמות קרן אברהם, והוא מתקיים בסיוע מרכז התרבות משכנות שאננים. מטרתו היא לחבר תוכנית אלטרנטיבית להוראת הערבית בבתי ספר יהודיים, להשפיע על מדיניות משרד החינוך בנושא ולהציע נתיב חדש ללימוד השפה הערבית המדוברת והספרותית מכיתה א ועד כיתה יב. התוכנית תוצע בבתי ספר בישראל כמסלול חובה שישלב כתיבה וקריאה לצד דיבור והבנת הנשמע, ויערב מורות ומורים שערבת היא שפת אמם. חברי הקבוצה – אנשי חינוך, מומחים לשפה הערבית, חוקרים של הוראת שפה, וכן בעלי עניין ממשרד החינוך ומגופים רלוונטיים אחרים – יתחלקו במהלך השנה לקבוצות עבודה לקידום כתיבת התוכנית. התוכנית האלטרנטיבית הרב-שנתית תיכתב מתוך ניתוח המצב בארץ ודיון בדרכי לימוד הערבית בעולם, בהיסטוריה של לימודי הערבית בארץ ובתנאים ליצירת מרחב אפקטיבי ובריא יותר ללימודהּ.

קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: מיזם המתקיים בשותפות עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום. במסגרת המיזם משתתפים תלמידי תיכון מירושלים – מבתי ספר יהודיים וערביים, חילוניים ודתיים, בכיתות י–יב – ביום עיון במכון ון ליר בירושלים. לאחר מכן הם יוצאים לסיור במוזיאון האסלאם ומשתתפים שם בסדנאות לקידום ערכים דמוקרטיים וליברליים. במהלך החודשים החולפים ביקרו במכון ון ליר בירושלים קבוצות של תלמידי תיכון יהודים וערבים, והאזינו להרצאות מפי חוקרות וחוקרים במכון.

נשמח לעדכן באופן פרטני על מיזמים ועל תוכניות אחרות בתחום. אפשר לפנות לד"ר יוני מנדל, מנהל מרכז מנאראת ליחסי יהודים–ערבים, בדואל [email protected]; או לחנאן סעדי, מרכזת הפרויקטים של תחום החברה האזרחית במכון ון ליר בירושלים ושל מרכז מנאראת, בדואל [email protected].

הופיע הכרך השביעי של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה בגרסה אלקטרונית נגישה לכול. מפעל סטטיסטי זה, שהחל בשנת 2002, מוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל והשינויים הפנימיים המתחוללים בה. עד כה יצאו לאור ארבעה ספרים במהדורה מודפסת. החל בכרך החמישי הספר יוצא במהדורה אלקטרונית (בעברית ובאנגלית), ואפשר לקרוא ולהוריד אותו באתר המכון. עורך: רמסיס גרא.

התחלנו סדרת מפגשים לרגל השקת מנאראת – מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים. הסדרה נקראת "לא רק שחור ולבן: יהודים וערבים במזרח תיכון משתנה" בסדרה אנו מבקשים להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות עכשוויות הקשורות ליחסי יהודים–ערבים. המפגש הראשון התקיים ב-5 באפריל 2016 ונושאו היה "קווים לדמותו של הסרט הערבי של יום שישי אחר הצהריים". במפגש השתתפו יוצרי הסרט "סרט ערבית" איל שגיא-ביזאוי ושרה צפרוני, פרופ' יהודה שנהב, וגב' זהייה קונדוס. בחודש מאי יתקיימו שני אירועים נוספים בסדרה: ב-3 במאי התקיים מפגש שבמרכזו סוגיית האסירים הפלסטינים ומקומם בפתרון ההידרדרות הפוליטית והביטחונית ביחסי ישראל–פלסטין, וב-31 במאי התקיים מפגש שבמרכזו דיון בהשתתפות חוקרות וחוקרים יהודים וערבים בנוגע למחאות פוליטיות וחברתיות במזרח התיכון בצל משטרים סמכותניים.

השפה הערבית במרחב האקדמי בישראל: המיזם מתקיים בשותפות עם דיראסאת – מרכז ערבי למשפט ומדיניות, וסיכוי – העמותה לקידום שוויון אזרחי, ובמימון האיחוד האירופי. מטעם מכון ון ליר בירושלים מובילים את המיזם ד"ר יוני מנדל ומייסלון דלאשה, והוא מתמקד בקידום השפה הערבית במרחב האקדמי דרך קיום כנסים וקורסים אקדמיים בשפה הערבית. במהלך שנת 2015, ובפעם הראשונה בארץ, התקיימו ארבעה כנסים אקדמיים בשפה הערבית בארבע אוניברסיטאות מחקר. האחרון שבהם (ב-3 בדצמבר באוניברסיטת תל-אביב) עסק במקומה של השפה הערבית בקרב יהודים בישראל ומזרחים בפרט, ונשא את הכותרת: "אנא מן אל-יהוד: על יהודים, מזרחיוּת והשפה הערבית בישראל".

פורום המתרגמים ערבית–עברית: המיזם, בראשות פרופ' יהודה שנהב, פועל לקידום תרגומים מהספרות הערבית לעברית והנגשתם לקורא הישראלי. בתוך קונטקסט עגום – פחות מאחוז מהיהודים ילידי הארץ הם בעלי ידע בערבית ברמה המאפשרת קריאת ספרות –הפורום מבקש להציג לקורא הישראלי מבחר מהספרות הערבית בכלל ומהספרות הפלסטינית בפרט. בפורום נקבצו יותר מ-25 מתרגמים וחוקרי תרגום מהמובילים בישראל, יהודים וערבים, שמטרתם לתרגם במהלך שלוש השנים הבאות כ-15 ספרים שנכתבו ברחבי המזרח התיכון – מערבית לעברית. הכוונה היא לאפשר לקורא הישראלי להתוודע לקולות, לרעיונות ולחיים במרחב הערבי, הנעדרים לחלוטין מהשיח הספרותי, החברתי והפוליטי בישראל.

הפורום להנגשת ההשכלה הגבוהה לערבים בניהולה של ד"ר שרה אוסצקי-לזר: עם יישום תוכנית המל"ג-ות"ת לעידוד הנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים ערבים ומינוי אחראים ורכזים לתוכנית בכל המוסדות המתוקצבים הוקם במכון ון ליר בירושלים, בשיתוף עם המל"ג, פורום של כלל העוסקים בנושא. הפורום משמש במה לדיון ולחילופי ידע בין המוסדות האקדמיים שבהם מתקיימת התוכנית, והוא נועד לשפר את קליטת הסטודנטים הערבים באקדמיה ולקדם את המצוינות ואת ההישגים בקרבם. בכנסים שארגן הפורום נדונו סוגיות כמו הכוון תעסוקתי, הנגשת האקדמיה לחברה הבדואית ולסטודנטים ממזרח ירושלים, והדרכים ליצירת קמפוסים משותפים. בדצמבר 2015 נערך מפגש בנושא לימודי אמנויות, עיצוב ואדריכלות בבצלאל שכינס יחד נציגים מן המוסדות האקדמיים המלמדים תחומים אלו, ודן בדרכים למשיכת סטודנטים ערבים ללימודים אלו ולהתאמת תוכני הלימוד גם לתרבות הערבית.

קבוצת הדיון תכנון ובנייה במזרח ירושלים בניהולו של ד"ר מאיר מרגלית החלה את פעילותה בתחילת שנת 2015. הקבוצה בוחנת את סוגיית התכנון והבנייה במזרח ירושלים על מאפייניה השונים, ומטרתה להציע חלופות אפשריות להתמודדות עם המשבר בתחום זה. ב-11 בינואר 2016 התקיים ערב דיון שכותרתו "השפעת המצב המדיני על התכנון והבנייה במזרח ירושלים".

עידוד וטיפוח של קריאת ספרים לילדים בגיל הרך בחברה הערבית: תוכנית חדשנית המעודדת הורים לילדים לפני גיל בית ספר לקרוא לילדיהם סיפורים. המיזם הוא פרי שיתוף פעולה עם מחלקת החינוך בעיריית אום אל-פחם ומכללת אלקאסמי, והוא פועל בניהולן של היפא סבאג ממכון ון ליר בירושלים ופרופ' מרגלית זיו, המנהלת האקדמית של מרכז בידאיאת במכללת אלקאסמי. המיזם השלים את שנתו השלישית ושואף להתרחב למקומות נוספים. התוכנית מלווה בצוות בין-לאומי של אנשי מקצוע ואקדמיה.

בינואר 2016 יצא לאור הספר אזרחות על תנאי, קובץ מאמרים בעריכתם של ד"ר שרה אוסצקי-לזר ממכון ון ליר בירושלים וחבר הכנסת ד"ר יוסף ג'בארין, לשעבר מנהל מרכז דיראסאת. מאמרי הקובץ מבוססים על מחקריהם של חוקרים שהשתתפו בקבוצת המחקר והדיון באותו שם שהתנהלה במכון ון ליר. הספר הופיע בהוצאה משותפת של המרכז היהודי–ערבי באוניברסיטת חיפה והוצאת פרדס. אף כי עיקר עבודת הקבוצה נעשתה בשנים 2012–2013 הנושאים שעסקה בהם אקטואליים וחשובים היום יותר מתמיד.

קבוצת הדיון החברה הערבית בישראל 2001–2011: תמורות ומגמות שינוי בראשות פרופ' עזיז חידר עוסקת בסקירה ובניתוח של השינויים והתמורות שהתחוללו בחברה הערבית בישראל, כפי שהם משתקפים בנתונים שבשבעת כרכי השנתון הסטטיסטי ספר החברה הערבית בישראל שפרסם מכון ון ליר בירושלים על פני עשור (2001–2011). המשימה של קבוצת החוקרים היא להעריך ולהבליט את השינויים המשמעותיים שעוברים על החברה הערבית על ידי ניתוח הנתונים ומתן פירושים והסברים לתהליכים שמתחוללים בה.

יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימוד השפה הערבית בבתי ספר יהודיים: מיזם זה יצא לדרך בחודש יוני 2016. זהו מפעל משותף של מכון ון ליר בירושלים ויוזמות קרן אברהם, והוא מתקיים בסיוע מרכז התרבות משכנות שאננים. מטרתו היא לחבר תוכנית אלטרנטיבית להוראת הערבית בבתי ספר יהודיים, להשפיע על מדיניות משרד החינוך בנושא ולהציע נתיב חדש ללימוד השפה הערבית המדוברת והספרותית מכיתה א ועד כיתה יב. התוכנית תוצע בבתי ספר בישראל כמסלול חובה שישלב כתיבה וקריאה לצד דיבור והבנת הנשמע, ויערב מורות ומורים שערבת היא שפת אמם. חברי הקבוצה – אנשי חינוך, מומחים לשפה הערבית, חוקרים של הוראת שפה, וכן בעלי עניין ממשרד החינוך ומגופים רלוונטיים אחרים – יתחלקו במהלך השנה לקבוצות עבודה לקידום כתיבת התוכנית. התוכנית האלטרנטיבית הרב-שנתית תיכתב מתוך ניתוח המצב בארץ ודיון בדרכי לימוד הערבית בעולם, בהיסטוריה של לימודי הערבית בארץ ובתנאים ליצירת מרחב אפקטיבי ובריא יותר ללימודהּ.

קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: מיזם המתקיים בשותפות עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום. במסגרת המיזם משתתפים תלמידי תיכון מירושלים – מבתי ספר יהודיים וערביים, חילוניים ודתיים, בכיתות י–יב – ביום עיון במכון ון ליר בירושלים. לאחר מכן הם יוצאים לסיור במוזיאון האסלאם ומשתתפים שם בסדנאות לקידום ערכים דמוקרטיים וליברליים. במהלך החודשים החולפים ביקרו במכון ון ליר בירושלים קבוצות של תלמידי תיכון יהודים וערבים, והאזינו להרצאות מפי חוקרות וחוקרים במכון.

נשמח לעדכן באופן פרטני על מיזמים ועל תוכניות אחרות בתחום. אפשר לפנות לד"ר יוני מנדל, מנהל מרכז מנאראת ליחסי יהודים–ערבים, בדואל [email protected]; או לחנאן סעדי, מרכזת הפרויקטים של תחום החברה האזרחית במכון ון ליר בירושלים ושל מרכז מנאראת, בדואל [email protected].

Below are share buttons