מכון ון ליר
Below are share buttons

פעילויות, כנסים וקבוצות דיון ומחקר במכון ון ליר בירושלים בתחום יחסי יהודים ופלסטינים בישראל, 2018

גיליון 08,

אופק לתקשורת הערבית

פרויקט אופק לתקשורת הערבית נועד להנגיש מאמרי דעה שפורסמו בתקשורת הערבית לקורא/ת העברי/ה. קצב הפרסום במסגרת הפרויקט הוא שני מאמרים בשבוע: מאמר אחד בתקשורת הממסדית (בין היתר, הארץ, ידיעות, ynet וואללה! NEWS) ומאמר אחד בתקשורת העצמאית (בעיקר הפורום לחשיבה אזורית, שיחה מקומית, העוקץ ורלבנט). בחירת המאמרים לתרגום נעשית על ידי מרכז מנאראת, המרכז ליחסי יהודים–ערבים ועל ידי אעלאם, מרכז התקשורת לקהילה הערבית הפלסטינית בישראל. הפרויקט מציע לקוראי העברית אפשרות להבין טוב יותר את המרחב סביבנו ולקרוא את דברי ההוגים הערבים עצמם ולא רק את הנכתב עליהם בישראל.

מכּתוּבּ مكتوب: חוג המתרגמים מערבית לעברית
חוג המתרגמים מקבץ יחדיו יותר ממאה מתרגמים וחוקרי תרגום, מהמובילים בארץ, למלאכת התרגום של יצירות מהתרבות ומהספרות הערבית.
סדרת הספרים מַכְּתוּבּ مكتوب מביאה אל קדמת הבמה ספרות ערבית חיה ונושמת בפרוזה ובשירה במודל תרגום דו-לאומי ותוך יצירת צוותי תרגום לכל יצירה.

בשנת 2018 ראו אור הספרים:

ילדי הגטו, שמי אדם, מאת אליאס ח'ורי (תרגם מערבית יהודה שנהב–שהרבני. עורכת תרגום: הודא אבו מוך).
זמן הסוסים הלבנים, מאת אבראהים נצראללה (תרגמה מערבית ברוריה הורביץ. עורכת תרגום: דימה דראושה).
שנת הארבה: יומנו של החייל אחסאן אלתורג'מאן, פלסטיני בצבא העות'מאני, 1915–1916, עורך: סלים תמארי (תרגם מערבית עדו כהן. עורך התרגום: צאלח עלי סואעד).
בשנת 2018 התקיימו במסגרת מכתוב וחוג המתרגמים כמה אירועים:

פברואר 2018: אירוע לכבוד הספר הילדים צוחקים, מאת זכריא תאמר, מרכז עלמא בתל אביב. ראו https://tinyurl.com/y8pob9nn
מרץ 2018: אירוע לכבוד צאת התרגום העברי של הרומן ילדי הגטו: שמי אדם, מאת אליאס ח'ורי, מכון ון ליר בירושלים. ראו https://tinyurl.com/ybmgpxsl
אפריל 2018: יום עיון, התרגום מערבית לעברית: בין ספרות ופוליטיקה, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב. ראו https://tinyurl.com/ybxqzna3


הפורום לקידום ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית

בשנתו החמישית התקיימו במסגרת הפורום האירועים הבאים:

ינואר 2018: העמקת תוכנית ההנגשה לחברה הערבית ומקומה בתוכנית הרב–שנתית של ות"ת לשנים 2017–2022, מכון ון ליר בירושלים. ראו https://tinyurl.com/y9fmfag4
פברואר 2018: סדנה להעשרת רכזי תוכנית ההנגשה באוניברסיטאות ובמכללות, בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה. ראו https://tinyurl.com/ya8cf9v6
אפריל 2018: העשרת רכזים, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב.
מאי 2018: נוף לשוני, עיר וקמפוס, כנס בשיתוף HIT, המכון הטכנולוגי חולון.
יוני 2018: מסכמים שנה – מחזקים את השותפות, סמינר בשיתוף תקווה ישראלית באקדמיה, מכון ון ליר בירושלים. ראו https://tinyurl.com/yan3ft83
אוקטובר 2018: אתגרי האקדמיה הישראלית כמרחב משותף, כנס בשיתוף יוזמות קרן אברהם, מכון ון ליר בירושלים. ראו https://tinyurl.com/yau72gtt


תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימוד השפה הערבית בבתי ספר יהודיים

מפעל משותף של מכון ון ליר בירושלים ויוזמות קרן אברהם לחיבור תוכנית אלטרנטיבית להוראת הערבית המדוברת והספרותית מכיתה א ועד כיתה יב בבתי ספר יהודיים. התוכנית הרב–שנתית תיכתב מתוך ניתוח המצב בארץ ודיון בדרכי לימוד הערבית בעולם, בהיסטוריה של לימודי הערבית בארץ ובתנאים ליצירת מרחב אפקטיבי ובריא יותר ללימודהּ.

קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים

מיזם משותף של המוזיאון לאמנות האסלאם, מכון ון ליר בירושלים ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום. במסגרת המיזם מבקרות קבוצות של תלמידי כיתות י–יב מירושלים מבתי ספר יהודיים וערביים, חילוניים ודתיים במכון ון ליר לשמיעת הרצאות, ובמוזיאון האסלאם לסיורים במוזיאון והשתתפות בסדנאות לקידום ערכים דמוקרטיים וליברליים.

נשמח לעדכן באופן פרטני על מיזמים ועל תוכניות אחרות בתחום. אפשר לפנות לד"ר אסף דוד, מנהל מנאראת: [email protected], ולחנאן סעדי, רכזת מנאראת: [email protected].

אופק לתקשורת הערבית

פרויקט אופק לתקשורת הערבית נועד להנגיש מאמרי דעה שפורסמו בתקשורת הערבית לקורא/ת העברי/ה. קצב הפרסום במסגרת הפרויקט הוא שני מאמרים בשבוע: מאמר אחד בתקשורת הממסדית (בין היתר, הארץ, ידיעות, ynet וואללה! NEWS) ומאמר אחד בתקשורת העצמאית (בעיקר הפורום לחשיבה אזורית, שיחה מקומית, העוקץ ורלבנט). בחירת המאמרים לתרגום נעשית על ידי מרכז מנאראת, המרכז ליחסי יהודים–ערבים ועל ידי אעלאם, מרכז התקשורת לקהילה הערבית הפלסטינית בישראל. הפרויקט מציע לקוראי העברית אפשרות להבין טוב יותר את המרחב סביבנו ולקרוא את דברי ההוגים הערבים עצמם ולא רק את הנכתב עליהם בישראל.

מכּתוּבּ مكتوب: חוג המתרגמים מערבית לעברית
חוג המתרגמים מקבץ יחדיו יותר ממאה מתרגמים וחוקרי תרגום, מהמובילים בארץ, למלאכת התרגום של יצירות מהתרבות ומהספרות הערבית.
סדרת הספרים מַכְּתוּבּ مكتوب מביאה אל קדמת הבמה ספרות ערבית חיה ונושמת בפרוזה ובשירה במודל תרגום דו-לאומי ותוך יצירת צוותי תרגום לכל יצירה.

בשנת 2018 ראו אור הספרים:

ילדי הגטו, שמי אדם, מאת אליאס ח'ורי (תרגם מערבית יהודה שנהב–שהרבני. עורכת תרגום: הודא אבו מוך).
זמן הסוסים הלבנים, מאת אבראהים נצראללה (תרגמה מערבית ברוריה הורביץ. עורכת תרגום: דימה דראושה).
שנת הארבה: יומנו של החייל אחסאן אלתורג'מאן, פלסטיני בצבא העות'מאני, 1915–1916, עורך: סלים תמארי (תרגם מערבית עדו כהן. עורך התרגום: צאלח עלי סואעד).
בשנת 2018 התקיימו במסגרת מכתוב וחוג המתרגמים כמה אירועים:

פברואר 2018: אירוע לכבוד הספר הילדים צוחקים, מאת זכריא תאמר, מרכז עלמא בתל אביב. ראו https://tinyurl.com/y8pob9nn
מרץ 2018: אירוע לכבוד צאת התרגום העברי של הרומן ילדי הגטו: שמי אדם, מאת אליאס ח'ורי, מכון ון ליר בירושלים. ראו https://tinyurl.com/ybmgpxsl
אפריל 2018: יום עיון, התרגום מערבית לעברית: בין ספרות ופוליטיקה, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב. ראו https://tinyurl.com/ybxqzna3


הפורום לקידום ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית

בשנתו החמישית התקיימו במסגרת הפורום האירועים הבאים:

ינואר 2018: העמקת תוכנית ההנגשה לחברה הערבית ומקומה בתוכנית הרב–שנתית של ות"ת לשנים 2017–2022, מכון ון ליר בירושלים. ראו https://tinyurl.com/y9fmfag4
פברואר 2018: סדנה להעשרת רכזי תוכנית ההנגשה באוניברסיטאות ובמכללות, בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה. ראו https://tinyurl.com/ya8cf9v6
אפריל 2018: העשרת רכזים, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב.
מאי 2018: נוף לשוני, עיר וקמפוס, כנס בשיתוף HIT, המכון הטכנולוגי חולון.
יוני 2018: מסכמים שנה – מחזקים את השותפות, סמינר בשיתוף תקווה ישראלית באקדמיה, מכון ון ליר בירושלים. ראו https://tinyurl.com/yan3ft83
אוקטובר 2018: אתגרי האקדמיה הישראלית כמרחב משותף, כנס בשיתוף יוזמות קרן אברהם, מכון ון ליר בירושלים. ראו https://tinyurl.com/yau72gtt


תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימוד השפה הערבית בבתי ספר יהודיים

מפעל משותף של מכון ון ליר בירושלים ויוזמות קרן אברהם לחיבור תוכנית אלטרנטיבית להוראת הערבית המדוברת והספרותית מכיתה א ועד כיתה יב בבתי ספר יהודיים. התוכנית הרב–שנתית תיכתב מתוך ניתוח המצב בארץ ודיון בדרכי לימוד הערבית בעולם, בהיסטוריה של לימודי הערבית בארץ ובתנאים ליצירת מרחב אפקטיבי ובריא יותר ללימודהּ.

קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים

מיזם משותף של המוזיאון לאמנות האסלאם, מכון ון ליר בירושלים ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום. במסגרת המיזם מבקרות קבוצות של תלמידי כיתות י–יב מירושלים מבתי ספר יהודיים וערביים, חילוניים ודתיים במכון ון ליר לשמיעת הרצאות, ובמוזיאון האסלאם לסיורים במוזיאון והשתתפות בסדנאות לקידום ערכים דמוקרטיים וליברליים.

נשמח לעדכן באופן פרטני על מיזמים ועל תוכניות אחרות בתחום. אפשר לפנות לד"ר אסף דוד, מנהל מנאראת: [email protected], ולחנאן סעדי, רכזת מנאראת: [email protected].

Below are share buttons