מכון ון ליר
Below are share buttons

פעילות קבוצות דיון ומחקר וכנסים במכון ון ליר בתחום יהודים ופלסטינים בישראל

גיליון 01,

השנה מתחילות את פעילותן במכון ון ליר בירושלים שלוש קבוצות דיון ומחקר חדשות העוסקות בסוגיות הנוגעות ליחסי יהודים–פלסטינים בישראל. 

• קבוצת הדיון והמחקר "אזרחות על תנאי?", שמנהלים ד"ר שרה אוסצקי-לזר ממכון ון ליר וד"ר יוסף ג'בארין ממרכז דיראסאת, תנתח את הצעות החוק שהועלו בכנסת ואת החוקים שחוקקו בשנים האחרונות אשר פוגעים בזכויות יסוד העומדות בבסיס הדמוקרטיה, ובכללן חופש הביטוי, חופש המחאה והשוויון בפני החוק. החוקרות והחוקרים בקבוצה ידונו בין היתר בחוק האזרחות והכניסה לישראל (מניעת איחוד משפחות) ב"חוק החרם", ב"חוק הנכבה" ובהצעת החוק להגבלת מימון עמותות, ויבחנו מגמה זו מן הצד המשפטי, החברתי, הפוליטי והתרבותי. כחלק מעבודת הקבוצה יתקיימו כנסים במקומות שונים בארץ בנושא זה. לאחר כנס מוצלח שהתקיים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה בשיתוף המרכז היהודי-ערבי באוניברסיטה, נערך ב-20.3.13 כנס משותף עם מכללת תל-חי.

• קבוצת המחקר "הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח", שמנהל הסופר והעיתונאי מרזוק אלחלבי וחברים בה חוקרים מתחומי דעת ומגישות מחקר שונים, תבחן סוגיות הקשורות במעמדה, במקומה, בלימודה ובשימושיה של השפה הערבית בישראל בקרב האזרחים היהודים והפלסטינים, ותדון בסוגיות פוליטיות, פדגוגיות וחברתיות הנוגעות לשפה הערבית.

• קבוצת המחקר "הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון", שמנהל בני נוריאלי המסיים בימים אלו את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תנתח את אופני ההבניה של הממשל הצבאי שהתקיים בשטחי ישראל בשנים 1948–1966 כמנגנון שבאמצעותו אוזרחו פלסטינים ויהודים. חבריה ידונו בהשפעות שהיו לממשל הצבאי על דרכי ניהול אוכלוסין גם לאחר סיומו הפורמלי, הן בישראל והן בשטחים הכבושים מאז 1967, יציגו מקרי מבחן שחושפים את הקשרים בין הממשל הצבאי ובין הייררכיות חברתיות וייצור ושכפול של ידע וזיכרון, וישאפו לפרסם את פעילותם בקובץ מאמרים. 

• בעקבות הספר "חיפה: בין מציאות לחזון של עיר משותפת" שיצא לאור בהוצאת שתיל קיים מכון ון ליר במרץ 2013 בשיתוף עם מרכז שתיל את הכנס "האם העיר יכולה ליצור אלטרנטיבה בצל הסכסוך?"; לתוכנית הכנס.

במכון ון ליר מוסיפות להתקיים הפעילויות הבאות הנוגעות ישירות ובעקיפין לסוגיות יחסי יהודים–ערבים: 

• "ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה" הוא מפעל סטטיסטי של מכון ון ליר בירושלים שנועד לתעד את מאפייניה של החברה הערבית בישראל ואת השינויים הפנימיים המתחוללים בה. עד כה יצאו לאור ארבעה ספרים במהדורה מודפסת. "ספר החברה הערבית 5" הוא הראשון שיוצא במהדורה דיגיטלית (בעברית ובאנגלית) וניתן לקריאה ולהורדה באתר המכון. עריכת הספר החמישי נעשתה בידי רמסיס גרא מבנק ישראל ומכון ון ליר בסיועו של צוות מיומן. 

• קבוצת המחקר "פמיניזם ערבי", שמרכזת ד"ר דורית גוטספלד, מתמקדת בכתיבה פמיניסטית של נשים במרחב הערבי, והפלסטיני בכלל זה. חוקרות הקבוצה דנות בשיח הפמיניסטי העולה מטקסטים הגותיים נבחרים של הוגות והוגים ערבים מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו ומנתחות אותו.

• מיזם "עידוד וטיפוח קריאת ספרים לילדים בגיל הרך בחברה הערבית", בניהולה של גב' היפא סבאג, הוא מיזם משותף למכון ון ליר, למרכז בידאיאת במכללה האקדמית אלקאסמי בבאקה אלע'רביה ולעיריית אום אלפחם. המיזם פועל ליצירת בסיס עירוני ארגוני המחויב לטיפוח הקריאה בערבית בקרב החברה הערבית-הפלסטינית בישראל, להכשרת מנחים בתחום ולהדרכת אנשי מקצוע והורים כיצד לקרוא ספרים עם ילדים וכיצד לעודד ילדים להרגלי קריאה בריאים.  

• קבוצת הדיון "הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני", שמנהלות ד"ר שרון הלוי וד"ר פרומה זקס, עניינה בתיאוריות ובמאמרים העוסקים בקשרים שבין טקסטים היסטוריים לטקסטים ספרותיים ובמשמעויות של קשרים אלו. קבוצת המחקר מורכבת בעיקרה מחוקרות וחוקרים של ההיסטוריה של המזרח התיכון ומחוקרי ספרות ותרבות ערבית. חבריה דנים בקשרים שבין תוכני רומנים נבחרים (בערבית ובשפות אחרות) ובין סוגיות היסטוריות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות במרחב המזרח תיכוני מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו.

• קבוצת הדיון והמחקר "מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי", בריכוזו של ד"ר יוסרי ח'יזראן, דנה במאפיינים החברתיים והתרבותיים של אליטות בעולם הערבי, על מנגנוני השליטה וההדרה שאימצו לעצמן בעשורים האחרונים. חבריה מנתחים את הדואליות במערכת הנורמות והערכים של האליטות ואת היסודות החברתיים שלהן מתוך התמקדות בקשרי הנישואים בקרבן ובדפוסיהם, ובחשיבותו של מוסד הנישואים לא רק כביטוי של זהות או מעמד חברתי, אלא גם כאמצעי להשגת לכידות פוליטית ושליטה בהמונים.

• מיזם "אופק לתקשורת הערבית", בשותפות אעלאם – מרכז תקשורת לחברה הערבית הפלסטינית בישראל – ועיתון "ידיעות אחרונות", בוחר מאמרי דעה של אינטלקטואלים ערבים המתפרסמים בעיתונות הערבית, הם מתורגמים לעברית ומתפרסמים בעמוד הדעות של "ידיעות אחרונות". המיזם שואף לפתוח צוהר למאמרי דעה ופולמוס בערבית בעיתונות העברית, ולתת במה לכותבים הערבים עצמם, ללא תיווך פרשני.

• קבוצת הדיון "נתיבים לישראל שוויונית", המתקיימת בחסות קבוצת המחקר הבריטית Oxford Research Group, תמשיך במתכונת הסמינרים שהחלה בשנת 2012. חברי הקבוצה וחברותיה, בעלי השפעה והיסטוריה של עשייה, המגיעים מקבוצות חברתיות שונות, דנים בשאלת השוויון ואי-השוויון בישראל מנקודות מבט מגוונות ומתוך ניסיון לגבש אסטרטגיות פעולה שעשויות להוביל את ישראל להיות שוויונית יותר. בין יתר הנושאים הנידונים: אי-השוויון בין יהודים לפלסטינים בישראל, אי-שוויון כלכלי, עדתי ועוד.

• סדרת ההרצאות הפתוחות לקהל בנושא "מזרח תיכון משתנה" תמשיך במתכונתה גם במהלך 2013. בשנה שעברה התקיימו פאנלים שעסקו במחאה ובסכסוך הפנימי בסוריה ("סוריה על פרשת דרכים") ובחילופי השלטון במצרים ("תהפוכות במצרים: דיון מעבר לחדשות"), והשנה נקיים דיונים דומים במדינות אחרות במזרח התיכון מתוך ניסיון לקדם שיח רציני וביקורתי על המזרח התיכון המשתנה ועל השלכות השינויים בו על ישראל, על הסכסוך הישראלי–הפלסטיני ועוד.

נשמח לעדכן באופן פרטני על המיזמים ועל תוכניות אחרות בתחום. לפרטים נא לפנות לרכזי המטריות:

חנאן סעדי, "החברה האזרחית": [email protected]

יוני מנדל, "המסגרת הים תיכונית": [email protected]

השנה מתחילות את פעילותן במכון ון ליר בירושלים שלוש קבוצות דיון ומחקר חדשות העוסקות בסוגיות הנוגעות ליחסי יהודים–פלסטינים בישראל. 

• קבוצת הדיון והמחקר "אזרחות על תנאי?", שמנהלים ד"ר שרה אוסצקי-לזר ממכון ון ליר וד"ר יוסף ג'בארין ממרכז דיראסאת, תנתח את הצעות החוק שהועלו בכנסת ואת החוקים שחוקקו בשנים האחרונות אשר פוגעים בזכויות יסוד העומדות בבסיס הדמוקרטיה, ובכללן חופש הביטוי, חופש המחאה והשוויון בפני החוק. החוקרות והחוקרים בקבוצה ידונו בין היתר בחוק האזרחות והכניסה לישראל (מניעת איחוד משפחות) ב"חוק החרם", ב"חוק הנכבה" ובהצעת החוק להגבלת מימון עמותות, ויבחנו מגמה זו מן הצד המשפטי, החברתי, הפוליטי והתרבותי. כחלק מעבודת הקבוצה יתקיימו כנסים במקומות שונים בארץ בנושא זה. לאחר כנס מוצלח שהתקיים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה בשיתוף המרכז היהודי-ערבי באוניברסיטה, נערך ב-20.3.13 כנס משותף עם מכללת תל-חי.

• קבוצת המחקר "הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח", שמנהל הסופר והעיתונאי מרזוק אלחלבי וחברים בה חוקרים מתחומי דעת ומגישות מחקר שונים, תבחן סוגיות הקשורות במעמדה, במקומה, בלימודה ובשימושיה של השפה הערבית בישראל בקרב האזרחים היהודים והפלסטינים, ותדון בסוגיות פוליטיות, פדגוגיות וחברתיות הנוגעות לשפה הערבית.

• קבוצת המחקר "הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון", שמנהל בני נוריאלי המסיים בימים אלו את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תנתח את אופני ההבניה של הממשל הצבאי שהתקיים בשטחי ישראל בשנים 1948–1966 כמנגנון שבאמצעותו אוזרחו פלסטינים ויהודים. חבריה ידונו בהשפעות שהיו לממשל הצבאי על דרכי ניהול אוכלוסין גם לאחר סיומו הפורמלי, הן בישראל והן בשטחים הכבושים מאז 1967, יציגו מקרי מבחן שחושפים את הקשרים בין הממשל הצבאי ובין הייררכיות חברתיות וייצור ושכפול של ידע וזיכרון, וישאפו לפרסם את פעילותם בקובץ מאמרים. 

• בעקבות הספר "חיפה: בין מציאות לחזון של עיר משותפת" שיצא לאור בהוצאת שתיל קיים מכון ון ליר במרץ 2013 בשיתוף עם מרכז שתיל את הכנס "האם העיר יכולה ליצור אלטרנטיבה בצל הסכסוך?"; לתוכנית הכנס.

במכון ון ליר מוסיפות להתקיים הפעילויות הבאות הנוגעות ישירות ובעקיפין לסוגיות יחסי יהודים–ערבים: 

• "ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה" הוא מפעל סטטיסטי של מכון ון ליר בירושלים שנועד לתעד את מאפייניה של החברה הערבית בישראל ואת השינויים הפנימיים המתחוללים בה. עד כה יצאו לאור ארבעה ספרים במהדורה מודפסת. "ספר החברה הערבית 5" הוא הראשון שיוצא במהדורה דיגיטלית (בעברית ובאנגלית) וניתן לקריאה ולהורדה באתר המכון. עריכת הספר החמישי נעשתה בידי רמסיס גרא מבנק ישראל ומכון ון ליר בסיועו של צוות מיומן. 

• קבוצת המחקר "פמיניזם ערבי", שמרכזת ד"ר דורית גוטספלד, מתמקדת בכתיבה פמיניסטית של נשים במרחב הערבי, והפלסטיני בכלל זה. חוקרות הקבוצה דנות בשיח הפמיניסטי העולה מטקסטים הגותיים נבחרים של הוגות והוגים ערבים מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו ומנתחות אותו.

• מיזם "עידוד וטיפוח קריאת ספרים לילדים בגיל הרך בחברה הערבית", בניהולה של גב' היפא סבאג, הוא מיזם משותף למכון ון ליר, למרכז בידאיאת במכללה האקדמית אלקאסמי בבאקה אלע'רביה ולעיריית אום אלפחם. המיזם פועל ליצירת בסיס עירוני ארגוני המחויב לטיפוח הקריאה בערבית בקרב החברה הערבית-הפלסטינית בישראל, להכשרת מנחים בתחום ולהדרכת אנשי מקצוע והורים כיצד לקרוא ספרים עם ילדים וכיצד לעודד ילדים להרגלי קריאה בריאים.  

• קבוצת הדיון "הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני", שמנהלות ד"ר שרון הלוי וד"ר פרומה זקס, עניינה בתיאוריות ובמאמרים העוסקים בקשרים שבין טקסטים היסטוריים לטקסטים ספרותיים ובמשמעויות של קשרים אלו. קבוצת המחקר מורכבת בעיקרה מחוקרות וחוקרים של ההיסטוריה של המזרח התיכון ומחוקרי ספרות ותרבות ערבית. חבריה דנים בקשרים שבין תוכני רומנים נבחרים (בערבית ובשפות אחרות) ובין סוגיות היסטוריות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות במרחב המזרח תיכוני מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו.

• קבוצת הדיון והמחקר "מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי", בריכוזו של ד"ר יוסרי ח'יזראן, דנה במאפיינים החברתיים והתרבותיים של אליטות בעולם הערבי, על מנגנוני השליטה וההדרה שאימצו לעצמן בעשורים האחרונים. חבריה מנתחים את הדואליות במערכת הנורמות והערכים של האליטות ואת היסודות החברתיים שלהן מתוך התמקדות בקשרי הנישואים בקרבן ובדפוסיהם, ובחשיבותו של מוסד הנישואים לא רק כביטוי של זהות או מעמד חברתי, אלא גם כאמצעי להשגת לכידות פוליטית ושליטה בהמונים.

• מיזם "אופק לתקשורת הערבית", בשותפות אעלאם – מרכז תקשורת לחברה הערבית הפלסטינית בישראל – ועיתון "ידיעות אחרונות", בוחר מאמרי דעה של אינטלקטואלים ערבים המתפרסמים בעיתונות הערבית, הם מתורגמים לעברית ומתפרסמים בעמוד הדעות של "ידיעות אחרונות". המיזם שואף לפתוח צוהר למאמרי דעה ופולמוס בערבית בעיתונות העברית, ולתת במה לכותבים הערבים עצמם, ללא תיווך פרשני.

• קבוצת הדיון "נתיבים לישראל שוויונית", המתקיימת בחסות קבוצת המחקר הבריטית Oxford Research Group, תמשיך במתכונת הסמינרים שהחלה בשנת 2012. חברי הקבוצה וחברותיה, בעלי השפעה והיסטוריה של עשייה, המגיעים מקבוצות חברתיות שונות, דנים בשאלת השוויון ואי-השוויון בישראל מנקודות מבט מגוונות ומתוך ניסיון לגבש אסטרטגיות פעולה שעשויות להוביל את ישראל להיות שוויונית יותר. בין יתר הנושאים הנידונים: אי-השוויון בין יהודים לפלסטינים בישראל, אי-שוויון כלכלי, עדתי ועוד.

• סדרת ההרצאות הפתוחות לקהל בנושא "מזרח תיכון משתנה" תמשיך במתכונתה גם במהלך 2013. בשנה שעברה התקיימו פאנלים שעסקו במחאה ובסכסוך הפנימי בסוריה ("סוריה על פרשת דרכים") ובחילופי השלטון במצרים ("תהפוכות במצרים: דיון מעבר לחדשות"), והשנה נקיים דיונים דומים במדינות אחרות במזרח התיכון מתוך ניסיון לקדם שיח רציני וביקורתי על המזרח התיכון המשתנה ועל השלכות השינויים בו על ישראל, על הסכסוך הישראלי–הפלסטיני ועוד.

נשמח לעדכן באופן פרטני על המיזמים ועל תוכניות אחרות בתחום. לפרטים נא לפנות לרכזי המטריות:

חנאן סעדי, "החברה האזרחית": [email protected]

יוני מנדל, "המסגרת הים תיכונית": [email protected]

Below are share buttons