אביב טטרסקי הוא חוקר בעמותת "עיר עמים" העוסקת בירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בעבודתו הוא נחשף לאחורי הקלעים של המדיניות הישראלית בירושלים, ולאופן שבו בירתה של המדינה היהודית נאבקת במציאות…

היום שאחרי אזרוח מזרח ירושלים

לאחרונה פרסם משרד הפנים נוהל האמור להקל מאוד על פלסטינים מזרח ירושלמים לקבל אזרחות ישראלית. ניתן להניח שרבים ינצלו את האפשרות, ושינוי זה טומן בחובו אתגרים לכל השחקנים במגרש הירושלמי: מחד, יהיה בו כדי לקדם שוויון ולהעניק כוח פוליטי לפלסטינים, ומאידך, הוא עלול לחזק את תביעת הריבונות הישראלית בעיר. מה משמעות התמורות?

אביב טטרסקי
21/02/2021