הפרטים הקטנים: מה יקרה בשטח אם תמומש "עסקת המאה"?
הכפר ולג'ה, גדר ההפרדה והשטחים שיסופחו לישראל (צילם: אביב טטרסקי)
Below are share buttons

הפרטים הקטנים: מה יקרה בשטח אם תמומש "עסקת המאה"?

לדוגמה, על פי התוכנית יאבד הכפר דיר איסתיא רבים משטחיו החקלאיים וינותק מסביבתו, והכפר ולג'ה יהיה, כנראה, מובלעת פלסטינית בשטח מדינת ישראל. הפיכתה של המדיניות שישראל כבר מיישמת לתוכנית רשמית תהיה הרסנית עוד יותר

מאחורי המילים הגדולות של תוכנית טראמפ ושל הניתוחים והפרשנויות שלה עומד המבחן האמיתי: כיצד היא תשפיע על חייהם של הפלסטינים בשטח? לשם כך אבחן במאמר הזה את הצפוי להתרחש בעקבות התוכנית בשני כפרים פלסטיניים: הכפר דיר איסתיא שבצפון הגדה והכפר ולג'ה הצמוד לירושלים.
לתוכנית האמריקאית צורפה מפה שבה מסומנים האזורים שישראל תספח והאזורים שיהפכו למדינת פלסטין. בניתוח הזה אשתמש בעיבוד שהכין החוקר דן רותם מתוך המפה האמריקאית, המאפשר לראות ביתר פירוט את המציאות שתיווצר בשטח. שני האזורים שאתמקד בהם במאמר זה מוקפים במלבנים.
במפה של רותם השטחים שתספח ישראל צבועים בכחול בהיר, ההתנחלויות מסומנות בכחול כהה, ומדינת פלסטין מסומנת בירוק. יישובים פלסטינים מופיעים ככתמים כהים בתוך השטח הירוק.
דיר איסתיא
הכפר דיר איסתיא נמצא בקצה של מרחב פלסטיני כפרי הגובל בשני "גושי" התנחלויות: ממערב –  גוש קרני שומרון, ומדרום – גוש אריאל. מהמפה של תוכנית טראמפ עולה שאלפי דונמים של כרמי זיתים של תושבי דיר איסתיא כלולים בשטח שיסופח לישראל: ברוב השטח שבין רבבה ויקיר לבין דיר איסתיא נטועים כרמים של דיר איסתיא. גם ואדי קנה, אזור חקלאי חשוב ובו שטחים נרחבים של כרמים ופרדסים של דיר איסתיא ושפע של מעיינות, אמור להיות מסופח לישראל.
השטחים החקלאיים העצומים האלה יעברו לצד הישראלי של הגבול. לא מדובר ברכוש או במקור פרנסה בלבד, אלא גם באתרי מורשת וטבע חשובים לתושבי הכפר, והם הספוגים בזיכרונות ילדות רבים מספור. המשפט "שרטוט הגבולות לא יפגע בזכויות בעלות או קניין אינדיבידואליות הניתנות באופן מסורתי במערכת המשפט הישראלית", כלשון התוכנית, אינו מבהיר כיצד יישמר לתושבי דיר איסתיא חופש גישה אל אדמותיהם שמעבר לגבול. יתר על כן, ישראל משתמשת בחוק נכסי נפקדים כדי ליטול לעצמה רכוש פלסטיני.
בדיר איסתיא כ־5,000 תושבים, והם נסמכים לצורכי מסחר, כלכלה ותעסוקה על העיירות השכנות – סלפית מדרום, בידיא הסמוכה וקלקיליה בצפון. סיפוח ההתנחלויות מחלק את המרחב הפלסטיני הזה לארבע מובלעות מבודדות. על פי תוכנית טראמפ, המובלעות הפלסטיניות אמורות להיות מחוברות ביניהן ברשת של מנהרות וגשרים. ה"פתרון" הזה הוא שם מכובס לבעיה קשה, משום שהוא מאריך את זמני הנסיעה, מקשה את הפעילות הכלכלית והמסחרית ומייקר אותה. יתר על כן, ישראל תשלוט במעברים ותוכל לסגור אותם כל אימת שתרצה. זו תהיה תזכורת מתמדת לתושבי דיר איסתיא לְמה שישראל לקחה מהם בכוח.
יתר על כן, ואדי קנה ואלפי הדונם של האדמות הפרטיות שבבעלות תושבי דיר איסתיא אינם "גוש התנחלויות". המושג הזה מטעה, והמפה מראה זאת היטב. בחסותו נמתח השטח המסופח צפונה עד קדומים, וקוטע את הרצף שבין דיר איסתיא למרחב הפלסטיני בואך קלקיליה. בהתנחלויות ברקן וקריית נטפים, הנמצאות בעומק הגדה המערבית והרחק מעבר לקו הירוק, גרים פחות מ־3,000 ישראלים, וסיפוחן מנתק את בידיא וסביבותיה מדיר איסתיא וסביבותיו.
ולג'ה
בבחינת השפעות התוכנית על ולג'ה באות לידי ביטוי סוגיות הליבה של הפליטים הפלסטינים והריבונות בירושלים, ואף נחשפות סתירות בין חלקיה של התוכנית.
על פי חלק ממסמכי התוכנית הכפר ולג'ה אמור להיות בשטח מדינת פלסטין, מה שיותיר את התנחלות הר גילה, המונה 1,500 תושבים בלבד, מובלעת ישראלית בתוך שטח פלסטיני. אולם על פי חלקים אחרים בתוכנית תיכלל הר גילה בשטח ישראל ואילו ולג'ה יהפוך למובלעת פלסטינית. איך יתנהלו החיים בכפר? האם התושבים יקבלו שירותים ברמה נאותה? כיצד תשתמש ישראל בזכות שמעניקה לה התוכנית להכתיב את רצונה במובלעות הפלסטיניות מ"שיקולי ביטחון"? אין לדעת, אבל אפשר לנחש.
כך או אחרת, מאחר שנקבע שלא יהיה פינוי של התנחלויות, ולג'ה או הר גילה יצטרכו להיות מובלעת בשטח המדינה האחרת. חשוב לזכור כי מעט לפני פרסום התוכנית הוכנסו בה שינויים משמעותיים בהתאם לדרישותיה של ממשלת ישראל. קל לשער כי כאשר תגיע שעת ההכרעה, הר גילה תיהנה מחיבור רציף לשטח ישראל וולג'ה יהפוך למובלעת.
הכפר ולג'ה הוא בעצם "ולג'ה החדשה" שהוקמה אחרי שב־1948 נותר רוב שטחו של הכפר המקורי בצד הישראלי של הקו הירוק ותושביו הפכו לפליטים. מתוך כ־30 אלף צאצאיהם של תושבי הכפר המקוריים רק כ­2,500 חיים בכפר ה"חדש", ורוב היתר חיים בירדן. בעייתם לא תיפתר בעתיד הנראה לעין: תוכנית טראמפ קובעת שלא רק שפליטים לא יוכלו לשוב לתחומי מדינת ישראל, אלא שמדינת פלסטין לא תהיה חופשית לקלוט פליטים לשטחה שלה אלא תזדקק להסכמה ישראלית לכך. זו התניה מוכרת של הימין, המתנגד לשיבה של פליטים לא רק לישראל אלא גם למדינה הפלסטינית עצמה.
תוכנית טראמפ קובעת שחומת ההפרדה בירושלים תהיה הגבול בין ישראל לפלסטין. החומה נבנתה בתוואי שקבעה ישראל, ולכן משמעות הדבר שארצות הברית מקבלת את התכתיב של ישראל לריבונות ברוב שטחי ירושלים, ובכלל זה בעיר העתיקה. ישראל סיפחה אליה חלקים משטחי ולג'ה ב־1967, וגדר ההפרדה קרעה שטחים חקלאיים נוספים של הכפר לתוך שטח ישראל. על פי תוכנית טראמפ, השטחים האלה יהיו חלק ממדינת ישראל, ואילו השטח הבנוי של ולג'ה, הנמצא מצידה הפלסטיני של הגדר, יהיה חלק ממדינת פלסטין. תושבי ולג'ה ינותקו לא רק מאדמותיהם החקלאיות, אלא גם ממרחב ירושלים ומגישה למסגד אל־אקצא.
התוכנית כבר מיושמת בשטח
דיר איסתיא ואל־ולג'ה הן רק דוגמאות. למימוש המפה של טראמפ יהיו השפעות דומות על חלקים נרחבים מהאוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית, משום שהתוכנית לא נדונה כלל עם הפלסטינים, אלא רק בין ממשל טראמפ לבין ממשלת הימין בישראל.
הרעיונות הבאים לידי ביטוי בתוכנית טראמפ לא הופיעו, כמובן, יש מאין. בשנים האחרונות ישראל פועלת לדחוק את הפלסטינים מוואדי קנה וחסמה את הדרכים החקלאיות לשטחי הכרמים שבין רבבה ליקיר. גן לאומי הוכרז על אדמות ולג'ה, ובתים רבים בכפר מאוימים בהריסה. המעשים האלה מימשו את תוכנית טראמפ בשטח הרבה לפני שהיא נהגתה בהתייעצויות בין אנשי נתניהו לאנשיו של טראמפ.
במילים אחרות, תוכנית טראמפ היא הענקת שם למדיניות שממשלת ישראל נוקטת בפועל בשטח בשנים האחרונות. עם זאת, הפיכתה לתוכנית רשמית תהיה הרסנית עוד יותר מבחינת הפלסטינים, מכיוון שהיא מסמלת גיבוי רשמי של ארצות הברית למדיניות כוחנית של עוול ונישול מצד ממשלת ישראל.
מאחורי המילים הגדולות של תוכנית טראמפ ושל הניתוחים והפרשנויות שלה עומד המבחן האמיתי: כיצד היא תשפיע על חייהם של הפלסטינים בשטח? לשם כך אבחן במאמר הזה את הצפוי להתרחש בעקבות התוכנית בשני כפרים פלסטיניים: הכפר דיר איסתיא שבצפון הגדה והכפר ולג'ה הצמוד לירושלים.
לתוכנית האמריקאית צורפה מפה שבה מסומנים האזורים שישראל תספח והאזורים שיהפכו למדינת פלסטין. בניתוח הזה אשתמש בעיבוד שהכין החוקר דן רותם מתוך המפה האמריקאית, המאפשר לראות ביתר פירוט את המציאות שתיווצר בשטח. שני האזורים שאתמקד בהם במאמר זה מוקפים במלבנים.
במפה של רותם השטחים שתספח ישראל צבועים בכחול בהיר, ההתנחלויות מסומנות בכחול כהה, ומדינת פלסטין מסומנת בירוק. יישובים פלסטינים מופיעים ככתמים כהים בתוך השטח הירוק.
דיר איסתיא
הכפר דיר איסתיא נמצא בקצה של מרחב פלסטיני כפרי הגובל בשני "גושי" התנחלויות: ממערב –  גוש קרני שומרון, ומדרום – גוש אריאל. מהמפה של תוכנית טראמפ עולה שאלפי דונמים של כרמי זיתים של תושבי דיר איסתיא כלולים בשטח שיסופח לישראל: ברוב השטח שבין רבבה ויקיר לבין דיר איסתיא נטועים כרמים של דיר איסתיא. גם ואדי קנה, אזור חקלאי חשוב ובו שטחים נרחבים של כרמים ופרדסים של דיר איסתיא ושפע של מעיינות, אמור להיות מסופח לישראל.
השטחים החקלאיים העצומים האלה יעברו לצד הישראלי של הגבול. לא מדובר ברכוש או במקור פרנסה בלבד, אלא גם באתרי מורשת וטבע חשובים לתושבי הכפר, והם הספוגים בזיכרונות ילדות רבים מספור. המשפט "שרטוט הגבולות לא יפגע בזכויות בעלות או קניין אינדיבידואליות הניתנות באופן מסורתי במערכת המשפט הישראלית", כלשון התוכנית, אינו מבהיר כיצד יישמר לתושבי דיר איסתיא חופש גישה אל אדמותיהם שמעבר לגבול. יתר על כן, ישראל משתמשת בחוק נכסי נפקדים כדי ליטול לעצמה רכוש פלסטיני.
בדיר איסתיא כ־5,000 תושבים, והם נסמכים לצורכי מסחר, כלכלה ותעסוקה על העיירות השכנות – סלפית מדרום, בידיא הסמוכה וקלקיליה בצפון. סיפוח ההתנחלויות מחלק את המרחב הפלסטיני הזה לארבע מובלעות מבודדות. על פי תוכנית טראמפ, המובלעות הפלסטיניות אמורות להיות מחוברות ביניהן ברשת של מנהרות וגשרים. ה"פתרון" הזה הוא שם מכובס לבעיה קשה, משום שהוא מאריך את זמני הנסיעה, מקשה את הפעילות הכלכלית והמסחרית ומייקר אותה. יתר על כן, ישראל תשלוט במעברים ותוכל לסגור אותם כל אימת שתרצה. זו תהיה תזכורת מתמדת לתושבי דיר איסתיא לְמה שישראל לקחה מהם בכוח.
יתר על כן, ואדי קנה ואלפי הדונם של האדמות הפרטיות שבבעלות תושבי דיר איסתיא אינם "גוש התנחלויות". המושג הזה מטעה, והמפה מראה זאת היטב. בחסותו נמתח השטח המסופח צפונה עד קדומים, וקוטע את הרצף שבין דיר איסתיא למרחב הפלסטיני בואך קלקיליה. בהתנחלויות ברקן וקריית נטפים, הנמצאות בעומק הגדה המערבית והרחק מעבר לקו הירוק, גרים פחות מ־3,000 ישראלים, וסיפוחן מנתק את בידיא וסביבותיה מדיר איסתיא וסביבותיו.
ולג'ה
בבחינת השפעות התוכנית על ולג'ה באות לידי ביטוי סוגיות הליבה של הפליטים הפלסטינים והריבונות בירושלים, ואף נחשפות סתירות בין חלקיה של התוכנית.
על פי חלק ממסמכי התוכנית הכפר ולג'ה אמור להיות בשטח מדינת פלסטין, מה שיותיר את התנחלות הר גילה, המונה 1,500 תושבים בלבד, מובלעת ישראלית בתוך שטח פלסטיני. אולם על פי חלקים אחרים בתוכנית תיכלל הר גילה בשטח ישראל ואילו ולג'ה יהפוך למובלעת פלסטינית. איך יתנהלו החיים בכפר? האם התושבים יקבלו שירותים ברמה נאותה? כיצד תשתמש ישראל בזכות שמעניקה לה התוכנית להכתיב את רצונה במובלעות הפלסטיניות מ"שיקולי ביטחון"? אין לדעת, אבל אפשר לנחש.
כך או אחרת, מאחר שנקבע שלא יהיה פינוי של התנחלויות, ולג'ה או הר גילה יצטרכו להיות מובלעת בשטח המדינה האחרת. חשוב לזכור כי מעט לפני פרסום התוכנית הוכנסו בה שינויים משמעותיים בהתאם לדרישותיה של ממשלת ישראל. קל לשער כי כאשר תגיע שעת ההכרעה, הר גילה תיהנה מחיבור רציף לשטח ישראל וולג'ה יהפוך למובלעת.
הכפר ולג'ה הוא בעצם "ולג'ה החדשה" שהוקמה אחרי שב־1948 נותר רוב שטחו של הכפר המקורי בצד הישראלי של הקו הירוק ותושביו הפכו לפליטים. מתוך כ־30 אלף צאצאיהם של תושבי הכפר המקוריים רק כ­2,500 חיים בכפר ה"חדש", ורוב היתר חיים בירדן. בעייתם לא תיפתר בעתיד הנראה לעין: תוכנית טראמפ קובעת שלא רק שפליטים לא יוכלו לשוב לתחומי מדינת ישראל, אלא שמדינת פלסטין לא תהיה חופשית לקלוט פליטים לשטחה שלה אלא תזדקק להסכמה ישראלית לכך. זו התניה מוכרת של הימין, המתנגד לשיבה של פליטים לא רק לישראל אלא גם למדינה הפלסטינית עצמה.
תוכנית טראמפ קובעת שחומת ההפרדה בירושלים תהיה הגבול בין ישראל לפלסטין. החומה נבנתה בתוואי שקבעה ישראל, ולכן משמעות הדבר שארצות הברית מקבלת את התכתיב של ישראל לריבונות ברוב שטחי ירושלים, ובכלל זה בעיר העתיקה. ישראל סיפחה אליה חלקים משטחי ולג'ה ב־1967, וגדר ההפרדה קרעה שטחים חקלאיים נוספים של הכפר לתוך שטח ישראל. על פי תוכנית טראמפ, השטחים האלה יהיו חלק ממדינת ישראל, ואילו השטח הבנוי של ולג'ה, הנמצא מצידה הפלסטיני של הגדר, יהיה חלק ממדינת פלסטין. תושבי ולג'ה ינותקו לא רק מאדמותיהם החקלאיות, אלא גם ממרחב ירושלים ומגישה למסגד אל־אקצא.
התוכנית כבר מיושמת בשטח
דיר איסתיא ואל־ולג'ה הן רק דוגמאות. למימוש המפה של טראמפ יהיו השפעות דומות על חלקים נרחבים מהאוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית, משום שהתוכנית לא נדונה כלל עם הפלסטינים, אלא רק בין ממשל טראמפ לבין ממשלת הימין בישראל.
הרעיונות הבאים לידי ביטוי בתוכנית טראמפ לא הופיעו, כמובן, יש מאין. בשנים האחרונות ישראל פועלת לדחוק את הפלסטינים מוואדי קנה וחסמה את הדרכים החקלאיות לשטחי הכרמים שבין רבבה ליקיר. גן לאומי הוכרז על אדמות ולג'ה, ובתים רבים בכפר מאוימים בהריסה. המעשים האלה מימשו את תוכנית טראמפ בשטח הרבה לפני שהיא נהגתה בהתייעצויות בין אנשי נתניהו לאנשיו של טראמפ.
במילים אחרות, תוכנית טראמפ היא הענקת שם למדיניות שממשלת ישראל נוקטת בפועל בשטח בשנים האחרונות. עם זאת, הפיכתה לתוכנית רשמית תהיה הרסנית עוד יותר מבחינת הפלסטינים, מכיוון שהיא מסמלת גיבוי רשמי של ארצות הברית למדיניות כוחנית של עוול ונישול מצד ממשלת ישראל.
Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה