לא רק הסהראוויים: יחס מרוקו לאמזיע'ים מעורר כמה מחשבות בהשוואה לישראל

ראש השנה האמזיע'י – המצוין ב־13 בינואר, מסמל את תחילת השנה החקלאית ונהוג להעלות בו על נס את מאבק האמזיע'ים לשוויון ולהכרה – נחגג על ידי מיליונים ברחבי צפון אפריקה. דווקא במרוקו, המתונה והמכילה מבין מדינות היבשת, הוא אינו מוכר רשמית, על אף הפופולריות העממית שלו. אז מה זה אומר על החברה החדשה של ישראל?

עדינה פרידמן
13/01/2021