איך נראית השתקה היסטורית בפעולה? התבוננו באוניברסיטת חיפה 

הוויכוח הפנים-ציוני האם היה טבח בטנטורה נולד בעקבות עבודת התזה של תדי כ"ץ שהוגשה ב-98' לאוניברסיטת חיפה. בהמשך, המוסד האקדמי עשה את כל הטעויות האפשריות: מינה ועדת בדיקה חיצונית חסרת תקדים, דחה את מסקנותיה, פסל את התזה, אנשי הסגל התבטאו נגד כ"ץ ועוד. כרוניקה של השתקה

אריה דובנוב לינא דלאשה
28/06/2022