יעל עשור היא אנתרופולוגית שמחקרה עוסק בהיבטים החברתיים והפוליטיים של מערכת הרפואה בישראל ושל כלכלת הבריאות הבינלאומית (PhD UCLA 2020). עשור היא עמיתת בתר-דוקטורט בתוכנית עמיתי בובר ועמיתת מחקר במרכז אדמונד י. ספרא לאתיקה באוניברסיטת הרווארד.

במקביל לעיסוקיה האקדמיים, עשור ייסדה ומרכזת את הפורום לצמצום פערי בריאות במזרח ירושלים. הפורום הוא איגוד של מספר ארגונים  (רופאים לזכויות אדם, עיר עמים, מרכז עטאא, לדת לבחור נכון, עמותת מען) שלכולם נגיעה לסוגיות של בריאות במזרח ירושלים וכולם שותפים לראייה שניתן וראוי להביא  לתושבי מזרח ירושלים שירותי בריאות באותה הרמה והזמינות כפי שמתקיים במערב ירושלים. בפורום לחשיבה איזורית עשור תכתוב על מערכת הבריאות במזרח ומערב ירושלים, בין ישראל ופלסטין, ובין אזרחיה היהודים והפלסטיניים של ישראל.

הכירו את המומחית: יעל עשור

במסגרת המחקר שלי, נחשפתי באופן קבוע למקרים שהתחילו בטיפול לקוי בבעיית בריאות ונגמרו בחשש לשלילת תושבות. לכן החלטתי שאני מבקשת לפעול בכלים העומדים לרשותי כדי להביא תמונה ברורה לגבי מצבם של שירותי הבריאות במזרח ירושלים

יעל עשור
16/08/2022