מי רצח את סאמי טה?

בלילה שבין ה 11-12 בספטמבר, 1947, נרצח סאמי טה – מנהיג העובדים הבולט ביותר בהיסטוריה הפלסטינית. מי רצח את סאמי טה? מדוע? מי זוכר את סאמי טה, את פועלו ואת הירצחו? ציון 75 שנים לרצח הוא הזדמנות טובה להרהר בשאלות אלה ובמשמעותן

עודד מארק
12/09/2022