האם שיעורי השריעה במסגד אל־אקצא מפצים על המחסור בתוכניות הלימודים הפלסטיניות?

לימודי השריעה במסגד אל־אקצא הופסקו בשנת 2015 אחרי שנים, בצו של משטרת ישראל. בפועל, שני הצדדים - היהודי והאסלאמי - מקיימים במקום פעילות חינוכית, חברתית ודתית, המשרתת מטרה פוליטית שעיקרה מאבק על הנרטיב ותביעת בעלות על המקום הקדוש

עלי אל־אעור
12/09/2022