גישות לקולנוע פוליטי: היסטוריה של התנגדות על המסך

"קולנוע פוליטי" בא לעורר מודעות ולהחזיר למודעות, לחנך, לאתגר ולהעניק ייצוג היסטורי. הדוקו "כשנשים מדברות" מגאנה מנסה להשמיע קול של קבוצה מוחלשת; זה מתחיל במקום האישי, אבל מתרחב לשאלת הזכויות הקולקטיביות. והסרט הוא רק נדבך אחד במאבק

טלי זילברשטיין
09/02/2023