קצת שקט: עוברים בירה לבורנאו

הסיבות הרשמיות לתוכנית הן מצוקותיה של ג'קרטה והשאיפה לקדם פיתוח כלכלי של כלל הארכיפלג. סיבה נוספת, גלויה פחות, קושרת בין פוליטיקת רחוב רווית שנאה כלפי "האחר" מצד קבוצות אסלאמיסטיות קנאיות, לממד התרבותי

גיורא אלירז
11/02/2020