מה הזכויות של הומוסקסואלים על פי האסלאם?

לאחרונה מתקיים בעולם הערבי פולמוס נרחב בדבר זכויותיהם של הומוסקסואלים, לאחר הצהרת כוכב עבר בכדורגל המצרי, לפיה הם "דפוקים" ואין לתמוך בהם. אולם, אם בעיני האסלאם אפילו לכופרים יש זכות להביע דעה ולהגן עליה מבלי להיענש בעולם הזה, מה הדין הדתי לגבי הומוסקסואלים?

מוחמד טלבה רדואן
20/01/2022