"והַכו אותן": האם הקוראן מצווה על גברים להכות את בנות־זוגם?

הציווי בפסוק הקוראן להכות נשים שיש חשש שימרדו מעורר דיון סוער במיוחד בעולם הערבי, ונחשב "האקדח המעשן" שמעיד על הנופך המיזוגיני והפטריארכאלי-דכאני של חלקים מסוימים במסורת האסלאם. מומחה לאתיקה אסלאמית ניסה להתמודד עם הטענות מנקודת מבט דתית, והתוצאה לפניכם

איתי מלאך
09/05/2022