הכיבוש הגיע להאג: מה תהיינה ההשלכות על ישראל?

מהן משמעויות הדיון בהאג ומדוע בחרה ישראל להחרים אותו? אילו השלכות עלולות להשפיע על ישראל בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני עם קבלת ההחלטות? בקיץ 2024, כאשר תוגש חוות הדעת של בית המשפט בהאג, ייתכן ונתעורר לגלות שהכיבוש אינו חוקי ושהשהות הישראלית בשטחים אינה לגיטימית

טל גרינברג
28/03/2024