על מסגור תופעת ״ילדי הצמתים״ הפלסטינים

הממשלה היוצאת הכירה בסחר בבני אדם כתופעה הולכת ומחמירה, אבל כשמעמיקים בפרטים, לא לחלוטין ברור מה טיב האחריות שהמדינה נוטלת על התופעה, ובאופן ספציפי – על תופעת "ילדי הצמתים" הפלסטינים, שחוצים מחסומים ושוהים בתוך הקו הירוק מספר ימים בתנאים קשים למטרות עבודה

עמרי גרינברג
06/11/2022