הספרות הפלסטינית – דור ההבשלה

הרומן המודרני קשור בעבותות ללאום, והדבר נכון גם לספרות הלאומית הפלסטינית. חייהם ויצירתם של ג'ברא איבראהים ג'ברא, אמיל חביבי ורסאן כנפאני – בני הדור שבו הגיעו הספרות הלאומית והאומה הפלסטינית להבשלה – מגוללים את הסיפור של שתיהן

אליצור גלוק
19/09/2023