מה מלמד הכישלון של פתרון שתי המדינות, על פתרון שתי המדינות?

רעיון החלוקה לשתי מדינות מעלה שאלות כבדות לגבי האזרחות, הריבונות והלאומיות של המדינה הפלסטינית לאחר החלוקה. איך יש להתייחס אליהן כיום, כשרוב הציבור הפלסטיני משוכנע שפתרון שתי המדינות אינו ישים עוד?

עמיר טאובר
14/06/2022