הפרטים הקטנים: מה יקרה בשטח אם תמומש "עסקת המאה"?

לדוגמה, על פי התוכנית יאבד הכפר דיר איסתיא רבים משטחיו החקלאיים וינותק מסביבתו, והכפר ולג'ה יהיה, כנראה, מובלעת פלסטינית בשטח מדינת ישראל. הפיכתה של המדיניות שישראל כבר מיישמת לתוכנית רשמית תהיה הרסנית עוד יותר

אביב טטרסקי
14/02/2020